Berlijn (Duitsland)

Kerk van Jezus Christus levert grootste groep vrijwilligers op Wereldspelen Special Olympics 2023

Ruim 700 jongvolwassenen doen mee aan een gesponsorde dienstverleningsconferentie op de Special Olympics in Berlijn

Ruim 700 jongvolwassen leden en vrienden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn vorige week in Berlijn bijeengekomen voor een Europese dienstverleningsconferentie ten bate van de Special Olympics van 2023. Als vrijwilligers werden ze ook uitgenodigd om met zo’n 50.000 toeschouwers aan de grote openingsceremonie in het Berlijnse Olympiastadion deel te nemen.

De dienstverleningsconferentie begon op vrijdag 16 juni 2023 en eindigde op zondag 25 juni. De deelnemers aan de conferentie kwamen uit de hele wereld, de meerderheid uit Europa, en vertegenwoordigden in totaal 48 landen.

Twee jongvolwassenen, Dan Winkler uit Duitsland en Tabita Aversa uit Brazilië, behoorden tot het organisatieteam van de kerkconferentie. ‘Alle aspecten van deze conferentie draaiden om hulp aan anderen’, zegt Tabita. ‘Overdag hielp iedereen op de Special Olympics, en ’s avonds waren er door ons nog wat extra activiteiten gepland’, vervolgt ze. ‘Ik hoop dat iedereen de liefde heeft gevoeld die God voor al zijn kinderen heeft. Die liefde motiveerde mij om met deze conferentie te helpen, en ik hoop dat iedereen dat net zo voelde doordat we samen waren en iets goeds voor anderen deden’, aldus Tabita.

‘Deze conferentie was een beetje anders dan anders, want het ging er niet alleen om dat we het zelf naar ons zin hadden, contacten legden of geestelijk groeiden, maar ook om wat we qua tijd, kracht en talenten aan anderen konden geven’,  zegt Dan. ‘Bij de Special Olympics gaat het om dienstverlening aan mensen in onze samenleving die extra steun nodig hebben. Ze zijn op bepaalde gebieden benadeeld, en dat vereist een hogere mate van toewijding dan we normaliter in zo’n bijeenkomst zouden steken’, vervolgt hij. ‘Ik hoop dat alle deelnemers die bijzondere geest van dienstverlening voelden en die met anderen in de wereld zullen delen. Dat kan dan iets veel groters worden dan slechts een goede herinnering aan een conferentie. Het kan zelfs een beweging worden die ons over alle grenzen heen met iedereen om ons heen verenigt’, aldus Dan.

De kerk in Europa voorzag in onderdak, voedsel en sociale activiteiten voor alle conferentiedeelnemers – leden en vrienden van de kerk van 18 tot en met 35 jaar. De organisatie Special Olympics zorgde voor openbaar vervoer, pendeldiensten, uitrusting voor vrijwilligers, training, en toewijzing van meer dan 21 verschillende vrijwilligerstaken. Vrijwilligers konden gedurende een periode van vijf dagen of de hele tijd deelnemen.

‘De samenwerking met grote groepen zoals die van de Kerk van Jezus Christus is een fijne ervaring voor de groepen en voor ons’, zegt Oliver Büttel, vrijwilligersmanager Special Olympics. ‘Zulke groepen blijven altijd bij elkaar en we hebben veel aan ze omdat ze betrouwbaar zijn. Zij leveren een grote bijdrage aan het vrijwilligerswerk’, vervolgt Büttel. ‘We hopen dat de hulp van de kerk een rol mag spelen bij een toenemend besef van de noodzaak van inclusiviteit in de maatschappij, niet alleen omdat dit een belangrijk thema is, maar ook vanwege de omvang van en behoefte aan dit belangrijke sportevenement.’

Om zich voor de dienstverleningsconferentie van de kerk te kunnen aanmelden, moesten alle deelnemers zich eerst als vrijwilliger voor de Special Olympics inschrijven. De vrijwilligersshifts vonden de hele dag plaats op de acht officiële Special Olympicslocaties in Berlijn. ’s Avonds organiseerde de kerk sociale evenementen zoals dansavonden, een strandfeest, een openluchtbioscoop, karaoke en workshops. Op zondag was er een grote eredienst.

‘Hieraan meedoen geeft mij zoveel voldoening, mijn humeur kan niet meer stuk’, zegt Samual Tessa, een jongvolwassen vrijwilliger uit Frankrijk. ‘Er is overal om ons heen zoveel positiviteit. We zorgen gewoon voor elkaar en daar draait het om’, vervolgt Tessa.

De samenwerking met de organisatie Special Olympics kwam tot stand doordat een zendingsechtpaar dat in Berlijn werkzaam was, contact met ze opnam. In de Kerk van Jezus Christus kunnen leden van verschillende leeftijdsgroepen op allerlei manieren voltijds vrijwilligerswerk doen, zowel lokaal als elders.

‘Ik was vroeger gymleraar voor kinderen met bijzondere behoeften’, zegt Robert Swift, seniorzendeling uit Las Vegas. ‘Ik wilde op mijn zending in Berlijn iets soortgelijks doen en ontdekte online dat de Special Olympics vrijwilligers zocht. We zeiden dat er veel jongvolwassenen zijn die de gemeenschap graag van dienst wilden zijn en zich vrijwillig voor de wedstrijden wilden inzetten’, gaat Swift verder.

Al gauw verspreidde het nieuws zich onder jongvolwassenen in Europa en de hele wereld. Zij hadden het verlangen om uit verschillende landen en culturen bijeen te komen en anderen door dit zinvolle initiatief te helpen. Het gebiedspresidium Europa besloot deze unieke dienstverleningsconferentie rond de Special Olympics financieel te steunen, zodat jongvolwassenen hun liefde voor God konden tonen door anderen te helpen en een toenemend gevoel van eenheid en verbondenheid konden ontwikkelen.

‘Dit is de eerste keer dat ik zo’n grote groep jongvolwassenen iets heb zien doen wat zo goed, zo leuk en zo krachtig is; niet alleen als kerk, maar ook voor de wereld, samen met en voor de gemeenschap’, zegt ouderling De Feo, president van het gebied Europa-Midden van de kerk. Zulke dingen moeten we in de toekomst steeds meer gaan doen’, gaat hij verder. ‘Als we in de gemeenschap dienen, helpen we, net als Jezus Christus, en daarom hebben we het gevoel dat we meer zoals Hij kunnen worden, en dan veranderen we wezenlijk.’

Op de vraag wat ouderling De Feo hoopt voor andere Europese regio’s met betrekking tot hulpverlening zegt hij: ‘Ik denk dat we anderen moeten vertellen en laten voelen hoe het is om mensen te helpen, zodat zij die positieve gevoelens ook kunnen ervaren. Het zal een geestelijke impuls geven, waardoor nog veel meer mensen zullen verlangen anderen te helpen. ‘Als we bijeenkomen en goed blijven doen, kunnen we grote dingen tot stand brengen’, aldus ouderling De Feo.

De Wereldspelen van de Special Olympics zijn het grootste inclusieve sportevenement ter wereld, met zo’n 7000 atleten met een handicap die in 26 disciplines meedoen. Ruim 12.000 vrijwilligers uit de hele wereld hebben dit jaar bij de wedstrijden geassisteerd.