Kerkleiders veroordelen geweld en wetteloos gedrag bij onlusten

temple square

Boodschap van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De bestuursbeginselen die Gods kinderen in staat stellen om hun menselijke waardigheid en vrijheid te behouden, zijn voor alle mensen bestemd. (Zie Leer en Verbonden 98:5.)

Wij zien met grote bezorgdheid de politieke en culturele verdeeldheid in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld. Wij veroordelen geweld en wetteloos gedrag, inclusief het recente geweld in Washington D.C. en alle suggesties van meer geweld. Hoewel De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op het gebied van partijpolitiek neutraal blijft, herinneren we de leden eraan – wat hun politieke opvattingen ook zijn – om eensgezind te blijven in onze toewijding aan de Heiland, Jezus Christus, en zijn leringen. Als zijn volgelingen behoren wij elkaar, en al Gods kinderen, met respect, waardigheid en liefde te behandelen. Geen enkele politieke of andere overtuiging mag zwaarder wegen dan dat verbond en die heilige verantwoordelijkheid.

Wij sporen alle mensen aan om in gedachten te houden hoe kostbaar en kwetsbaar vrijheid en vrede zijn. Nu voor burgers van de Verenigde Staten de inhuldiging van een nieuwe president voor de deur staat, sporen wij onze leden aan om democratische instellingen en procedures te respecteren, en de wet te gehoorzamen, eerbiedigen en hoog te houden (zie Geloofsartikelen 1:12).