Kersttassenactie 2022 in Zoetermeer

Begin oktober deed onze ringpresident een oproep aan alle units wie er kon en wilde meedoen met het organiseren van een kerstpakkettenactie voor personen en gezinnen die in economisch zwaar weer verkeren en bijvoorbeeld van de voedselbank afhankelijk zijn. De wijken Almere en Zoetermeer sprongen hier op in.
Voor corona hadden wij in Zoetermeer al eens een kerstpakkettenactie gehad voor de Syrische vluchtelingen in Zoetermeer die toen hun land waren ontvlucht voor de oorlog. En begin dit jaar had onze kerk nauw samengewerkt met de christelijke kerken in Zoetermeer in het organiseren van opvang voor de Oekraïense vluchtelingen die toen binnen stroomden vanwege de oorlog in hun land. 
De contacten waren er daardoor al. Stichting Present ging op zoek naar afzetadressen en extra vrijwilligers. De voedselbank en stichting Oosterfaantje in Zoetermeer wilden graag ontvangers zijn van de kerstpakketten. De Protestantse Kerk in Zoetermeer (PKN) wilde via hun diaconie ook meedoen met het project en stelde gelden beschikbaar om de tas met artikelen in Zoetermeer aan te vullen met extra boter, eieren en een kerststol. Er werd een klein comité (en whatsappgroep) opgesteld met deze organisaties zodat de verschillende zaken makkelijk afgestemd konden worden. Binnen de wijk werd een Just Serve Comité samengesteld om alle taken die leden van de wijk zouden moeten gaan doen te stroomlijnen. En in de ring werd een Just Serve Comité samengesteld die voor de overkoepelende zaken zorg kon dragen, zoals de financiën.
Dankzij de moderne technieken kon er eenvoudig via Zoom, Whatsapp en Slack ( een ander communicatieplatform die ring Den Haag gebruikt) met elkaar worden gecommuniceerd, zodat de tijdbelasting ook behapbaar bleef en er zo nodig snel kon worden geschakeld. Vooral dat laatste bleek op cruciale momenten heel belangrijk. 

 

Uitdagingen
Allereerst bleken grote landelijke leveranciers niet happig op de business. Vervolgens werd de gekozen leverancier gehackt waardoor de leveranties niet door konden gaan en last minute een lokale leverancier moest worden gevonden. Dat gaf in zowel Zoetermeer als Almere de nodige stress bij de betrokkenen. Even leek het erop dat we de mensen met een tegoedbon voor kerstmis zouden moeten verblijden. Dankzij de contacten van de voedselbank bleek de Plus in Benthuizen in staat om voor Zoetermeer te leveren en ook in Almere werd een leverancier gevonden. Aan de leden van onze kerk was een oproep gedaan om kerstchocolade of een mooie kaars of een kerststol te doneren. De herhaalde oproep leverde ook nieuwe donaties op.
In Zoetermeer werd afgesproken dat de artikelen op 14 december in de ochtend zouden worden geleverd. Dat was een week later dan gepland. Hierdoor gingen de oorspronkelijk geplande dagen voor het samenstellen van de pakketten dus ook niet door. in plaats daarvan moest, wat voor vier dagen was gepland, in 1 uur worden gerealiseerd, namelijk het uitladen van de vrachtwagen met artikelen, het uitpakken van de artikelen en het opzetten van de productielijn.
Op de ochtend van 14 december waren er 30 vrijwilligers in de kerk aanwezig om de vrachtwagen uit te laden en de artikelen in de recreatiezaal in een ‘productielijn’ opstelling neer te zetten. De vrachtwagen was iets later en toen kwam het bericht dat de chauffeur onwel was geworden en naar het ziekenhuis was vervoerd. Het gebed waarmee wij wilden beginnen werd vervroegd en de Heer werd gesmeekt om het leven van deze man te sparen. (De man is inmiddels goed herstellende van de lichte hartaanval die hij doormaakte.)
Toen de vrachtwagen met enige vertraging was gekomen lukte het door een goede en begripvolle samenwerking om binnen een uur alle artikelen uit te laden en in de recreatiezaal in een productielijn op te stellen. Daarna kon worden begonnen met het samenstellen van de pakketten. Vooral de eerste twee uur was het daardoor werken onder hoogspanning.
Er waren mensen nodig voor het bemensen van de stations waar de artikelen stonden. Er waren mensen die rond gingen met dollies waarop de tassen stonden die moesten worden gevuld. Er waren mensen die de constante stroom van verpakkingsmaterialen aan het afvoeren waren. Er waren mensen die de kwaliteitscontrole deden, om er zeker van te zijn dat in alle tassen de juiste artikelen zaten. Er waren mensen die de tassen in de verschillende klaslokalen neerzetten allemaal gesorteerd op de verschillende uitgiftepunten van de voedselbank in Zoetermeer en stichting Oosterfaantje, zodat de juiste hoeveelheden bij de juiste voedselbank terecht zouden komen. Deze tassen zouden allemaal in de loop van de middag en de volgende ochtend worden opgehaald, om op die donderdag te worden uitgedeeld. En niet te vergeten waren er mensen nodig voor de innerlijke verzorging van alle vrijwilligers. Voor alle vrijwilligers waren er snackjes en was er drinken. Ook de lunch werd door ons verzorgd. Voor de vrijwilligers die geen lid van onze kerk waren was het even wennen dat er geen koffie was, maar de vele alternatieven maakte een hoop goed. En dat wij voor de lunch voor iedereen hadden gezorgd was voor hen ook speciaal.
Stichting Middin was gevraagd om mee te helpen bij het samenstellen van de tassen (uitgenodigd door stichting Present). Stichting Middin helpt mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan het arbeidsproces. Negen helpers en hun begeleiding liepen mee in de rondjes om de tassen samen te stellen. Later kreeg ik van de stichting te horen dat de helpers er geweldig van genoten hadden. Vooral ook omdat ze met gewone mensen samen mochten werken en ze net zo goed waren en warm en hartelijk waren opgenomen in de groep. Ze hadden door deze ervaring een enorme boost in hun zelfvertrouwen gekregen, zo werd mij verzekerd.

 

 


Het was de eerste keer dat we een project op dergelijke schaal hebben georganiseerd en het was een heel leerzame ervaring met af en toe een enorm steile ‘leercurve’ (om het vriendelijk te zeggen), maar wat iedereen opviel was dat de sfeer goed bleef en iedereen zich inspande om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. De vrijwilligers die geen lid waren van onze kerk waren enorm onder de indruk van de goede geest die er heerste.


Resultaten en evaluatie
Tijdens de lunch waren we al de 300 tassen bijna voorbij (van de 600 die gevuld zouden worden) en om 15:00u konden we tevreden vaststellen dat het werk was gedaan. Aan het begin van de dag had niemand nog durven hopen dat we het zouden gaan redden. Ik had zelfs al een oproep geplaatst voor extra vrijwilligers in de avonduren. Dat bleek gelukkig niet nodig.
De tweede helft van de middag en de volgende ochtend (donderdag) werden alle tassen door verschillende vrijwilligers van de uitgiftepunten opgehaald. Bij de uitgiftepunten werden de tassen met boter, eieren en kerststol aangevuld en op die donderdag nog bij de voedselbanken uitgedeeld. Iedereen was vol lof over de samenstelling van de tassen, en over de donaties van onze leden. Een kleine rekensom leert dat er alleen al op woensdag 14 december voor ruim 100 uur aan vrijwilligerswerk is gedoneerd door de leden van de wijk Zoetermeer en een paar leden van omliggende wijken. Daar komt dan ook de tijd en inspanning bij van de vele vrijwilligers in de andere organisaties die met ons hebben samengewerkt in dit project.
Het was de eerste keer dat we een project op dergelijke schaal hebben georganiseerd en het was een heel leerzame ervaring met af en toe een enorm steile ‘leercurve’ (om het vriendelijk te zeggen), maar wat iedereen opviel was dat de sfeer goed bleef en iedereen zich inspande om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. De vrijwilligers die geen lid waren van onze kerk waren enorm onder de indruk van de goede geest die er heerste.
Vele met mij hopen dat we in 2023 opnieuw in staat zijn om een dergelijk project te hebben. Wie weet wat we kunnen bereiken als we de handen ineen slaan en nog meer organisaties kunnen betrekken in een actie die zo zinvol en voldoening gevend is. Een actie waarvan ik denk dat koning Mosiah ook trots op zou zijn. (“Weet dat wanneer u in de dienst van uw medemensen bent, u puur in dienst van uw God bent.” Mos 2:17)