Lamb of God

  Lam gods

  Zaterdag 13 april 14:00 - 15:30 uur Antwerpen
  Zaterdag 13 april 19:30 - 21:00 uur Zoetermeer
  Zondag 14 april 19:00 - 20:30 uur Apeldoorn

  Prachtig muziekprogramma brengt leden samen

  Al vanaf eind 2018 komen een vijftigtal leden uit de ringen Apeldoorn, Antwerpen, Den Haag en Rotterdam maandelijks bij elkaar om een prachtig muziekstuk voor Pasen in te studeren. Ze worden op de piano begeleid door Jan Lingen uit de wijk Hengelo en gedirigeerd door Emma Peschier uit de wijk Den Haag.

  Op 13 en 14 april zullen er in de kerkgebouwen van Antwerpen, Zoetermeer en Apeldoorn een drietal uitvoeringen worden gegeven van het werk 'Lamb of God', wat gecomponeerd is door Rob Gardner. Hierin zullen muzikale kerkleden, een prachtig koor en getalenteerde solisten optreden. Zoals verwoord in LV 25:12 'Want mijn ziel schept genoegen in het gezang des harten; ja, het gezang der rechtvaardigen is Mij een gebed, en het zal verhoord worden met een zegen op hun hoofd.' En in LV 136:28 'Indien gij vrolijk zijt, looft de Heer met gezang, met muziek (...) en met een gebed van lofprijzing en dankzegging.’

  Tijdens de repetities is er altijd een hele fijne sfeer en voelen de deelnemers door de muziek de invloed van de Heilige Geest. Daarnaast is het ook een goede gelegenheid om te lachen, te leren over muziek, (nieuwe) vriendschappen op te bouwen en simpelweg om het evangelie uit te kunnen dragen door middel van een inspirerend en opbouwend muziekstuk. Iedereen is welkom om bij de uitvoeringen aanwezig te zijn in het weekend voor Pasen. Op zaterdag 13 april om 14:00 uur in  Antwerpen, om 19:30 uur in Zoetermeer en op zondag 14 april om 19:00 uur in Apeldoorn. 

  Klik hier voor de poster.