Lamb of God

Uitvoering Lamb of God in Apeldoorn

Vorige week vond op drie verschillende plaatsen een bijzondere gebeurtenis plaats. In Antwerpen, Zoetermeer en Apeldoorn werd door leden van de kerk een uitvoering gegeven van ‘Lamb of God’, een muziekstuk van Rob Gardner over het lijden, sterven en de opstanding van Christus.

Door middel van solo’s, koorzang en het gesproken woord werd op prachtige wijze deze gebeurtenissen uitgevoerd. Het was inspirerend om te zien met hoeveel overgave de solisten, het koor en de vertellers vorm gaven aan deze meest ingrijpende gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. Vooral was het tijdstip, een week voor Pasen, zo treffend om ons voor te bereiden op de passieweek en om ons getuigenis te sterken over de werkelijkheid van dit gebeuren.

Een speciale vermelding is op zijn plaats voor de dirigente Emma Peschier, die met recht de passie in het werk wist te brengen. Ook voor Jan Lingen en Joep van Lit, die op de vleugel en de cello de muzikale begeleiding voor hun rekening namen.

Al met al was het een bijzondere ervaring om aanwezig te zijn bij dit prachtig uitgevoerde en getuigenis versterkende muziekstuk. Hopelijk komt er in de toekomst een soortgelijke herhaling.

Uitvoering Lamb of God in Zoetermeer
Uitvoering Lamb of God in Zoetermeer