Meet the Mormons

Groningen

Kort nadat de door de kerk uitgegeven film Meet the Mormons uitkwam, kreeg onze wijk Groningen te horen dat er een renovatie van ons gebouw zou plaatsvinden. Daar de andere kerkgebouwen in de buurt het aantal leden niet kon herbergen (er waren toen ongeveer 120 actieve leden in onze wijk), werd na veel overleg besloten dat er naar een gebouw in Groningen kon worden gezocht waar we tijdelijk konden vergaderen.

Het vele zoeken en bidden bracht ons naar het gebouw van het Apostolische Genootschap dicht in de buurt van ons eigen gebouw. De leiders van deze kerk waren zeer vriendelijk en tegemoetkomend en zij boden hoffelijk hun gebouw aan zodat we op zondag in de middag onze diensten konden houden.

Apostolische kerk
Het gebouw van het Apostolisch Gennootschap

We suggereerden om een geestelijke discussieavond te houden zodat de beide genootschappen elkaar beter konden leren kennen. Waarop zij reageerden om dit op zondag te doen tussen hun en onze vergadering in. Daar de film Meet the Mormons net was uitgekomen dachten we dat dit de perfecte presentatie zou zijn. De uitgave die we echter hadden bevatte geen Nederlandse ondertiteling maar na een paar telefoontjes en e-mails vonden we uit dat er een onofficiële uitgave was. Met de medewerking van enige broeders kregen we een exemplaar, net een paar dagen voor de haardvuuravond.

Het programma was door ons samengesteld, maar net voordat de dienst begon vroegen de leiders van de Apostolische Genootschap of ze ook invulling in het programma mochten hebben. Wij reageerden enthousiast en er werd besloten dat hun koor een slotlofzang zou zingen. In de gezamenlijke vergadering waren er die middag ongeveer 250 aanwezigen. Na een kort openingswoord, waarbij de nadruk werd gelegd op onze dankbaarheid voor de gelegenheid tot huisvesting, zongen de lokale voltijdzendelingen samen met de Zingende Elders. Dit kwartet van vier zendelingen trad regelmatig op in de wijken van de kerk in Nederland. Vervolgens lieten we twee delen van de film Meet the Mormons zien, waarna de Zingende Elders weer zongen. De sleutel van de het gebouw werd officieel door voorganger mevr. van der Bijl aan onze bisschop overhandigd. Hierna zong het Apostolische koor nog enkele lofzangen en de dienst eindigde met een gebed. Nog een uur lang bleven we bij elkaar en het was een geweldige, opbouwende middag waarin we elkaars geloof en wie wij zijn konden delen.

Een paar weken later, met nog steeds de film Meet the Mormons in gedachten, vroegen 25 studenten van de Groningse universiteit of ze onze kerkdiensten mochten bijwonen. Zij werden hartelijk uitgenodigd om bij ons te komen in de Apostolische kerk. Vijf van hen hadden reeds een exemplaar van het Boek van Mormon. De andere twintig verlieten het gebouw ook met een exemplaar.

We wisten inmiddels dat de leden van het Apostolisch Genootschap van muziek hielden. Daarom hadden we enkele van hun leiders gevraagd of ze met ons in Rotterdam naar een uitvoering wilden gaan van het Tabernacle Choir at Temple Square. Zij reageerden dat ze dit graag wilden doen, waarop we plaatsen voor hun reserveerden. Natuurlijk hadden wij nog liever gezien dat een deel van het koor naar Groningen zou komen.

Door de omstandigheden die God op onze weg had geplaatst, was onze wijk in het Noorden van Nederland in staat om het evangelie van Jezus Christus met anderen te delen. En de ene na de andere groep in liefde en harmonie in Meet the Mormons met de kerk in aanraking te brengen.