Boodschap van de gebiedsleiding

Ons voorbereiden om naar profeten en apostelen te luisteren

Wanneer we ons dankbaar voorbereiden en vol vreugdevolle verwachting ons hart aan de Heer laten toebehoren tot we Hem ontmoeten, dan wordt de algemene conferentie een van onze hoogtepunten van het jaar

Ons voorbereiden om naar profeten en apostelen te luisteren
Ouderling Joep Boom, Nederland
Ouderling Joep Boom, Nederland Gebiedszeventiger, gebied Europa-Midden

Als multiculturele familie vieren we altijd uitgebreid alle Engelse, Ierse en Nederlandse feestdagen. Mijn vrouw, Kirsty, gaat graag uit haar dak met allerlei versieringen en traditionele lekkernijen voor Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, en ga zo maar door. Onze kinderen en vrienden vonden het altijd fantastisch!

Op een avond bespraken Kirsty en ik hoe we voor onze kinderen ook zo’n feest van de algemene conferentie konden maken. We besloten dat we iedere algemene conferentie zelf ham-kaascroissants zouden gaan bakken. We legden kleurplaten en woordspelletjes over het evangelie klaar om de kinderen meer bij de algemene conferentie te betrekken. Op de ochtend van de algemene conferentie trokken we onze zondagse kleding aan. We legden ook overal kussentjes en dekentjes neer zodat de kinderen forten en tenten konden bouwen en ze zich veilig, geborgen en geliefd zouden voelen. We genoten samen van de conferentie en de geïnspireerde boodschappen van kerkleiders terwijl de geur van verse croissants zich door het hele huis verspreidde. De jongere kinderen gaven we complimenten voor het kijken naar een conferentiebijeenkomst. Van de andere kinderen verwachtten we iets meer naarmate ze ouder werden. Het enthousiasme voor de algemene conferentie heeft ons allemaal veel vreugde gebracht. Nu we kleinkinderen hebben, vinden we het geweldig om op sociale media te zien dat ze vergelijkbare herinneringen maken.

King Benjamin

De toespraak van koning Benjamin en de manier waarop het volk zich voorbereidde om naar zijn woorden te luisteren,1 maken drie belangrijke punten duidelijk. Ten eerste werd het hele volk uitgenodigd. Wij worden ook uitgenodigd om naar onze kerkleiders te komen luisteren. Stel uzelf de vraag: wat kan ik doen om alle leden van de wijk en ook mijn buren en vrienden die geen lid zijn uit te nodigen? Ten tweede staat er dat het volk bijeenkwam. Wij kunnen ook als gezin of groep in het kerkgebouw of thuis bijeenkomen. De Heer heeft gezegd: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’(2) Er schuilt enorme kracht in dikwijls bijeenkomen. (3) Tot slot kwam het volk rondom de tempel bijeen om daar naar de woorden van heil te luisteren. Ik wil u aanmoedigen datzelfde te doen. De tempel is de plek waar hemel en aarde samenkomen en waar we ons hart en verstand afstemmen op zaken die van eeuwig belang zijn. Hij is een toevlucht voor de stormen die in de wereld om ons heen woeden. Tempelbezoek en familiehistorisch werk zijn geweldige manieren om ons hart en verstand voor te bereiden en om meer geestelijk afgestemd te zijn om Gods woorden bij monde van zijn dienstknechten te ontvangen.(4) Ouderling Robert D. Hales heeft gezegd: ‘Ik beloof u in zijn naam dat u, als u bidt met een oprecht verlangen om de stem van uw hemelse Vader te horen in de boodschappen van deze conferentie, zult ontdekken dat Hij tot u gesproken heeft om u te helpen, te sterken en u naar huis te leiden in zijn tegenwoordigheid.’(5)

Ik getuig dat dit waar is. Wanneer we ons dankbaar voorbereiden en vol vreugdevolle verwachting ons hart aan de Heer laten toebehoren tot we Hem ontmoeten,(6) dan wordt de algemene conferentie een van onze hoogtepunten van het jaar. Een onvergetelijk moment waarop we als familie en vrienden bijeenkomen, en ons bevoorrecht voelen dat we naar onze profeten, apostelen en andere algemene autoriteiten kunnen luisteren, die geïnspireerde boodschappen hebben voorbereid waar wij iets aan hebben. Een geweldig feest dat ons zal veranderen, en waarop we persoonlijke geestelijke leiding ontvangen en ons geloof in de Heer Jezus Christus versterken.


1. Mosiah 2:1, 5-6
2. Mattheüs 18:20.
3. Moroni 6:5
4. Leer en Verbonden 1:38.
5. Zaterdagmorgenbijeenkomst, algemene oktoberconferentie 2013.
6. Hymn, “Come Thou fount of every blessing” Music: John Wyeth 1770-1858 & Lyrics: Robert Robinson 1735-1790