Ouderschap in het digitale tijdperk

Kom te weten wat leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven met betrekking tot tijd voor het gezin maken

Church of Jesus Christ of Latter-day Saint families believe in the importance of spending time together.
Heiligen der laatste dagen geloven dat het belangrijk is om tijd met hun gezin door te brengen.

Wie zijn leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en wat geloven ze met betrekking tot het gezin?

Net als veel andere goede mensen geloven leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dat kinderen en gezinnen belangrijk zijn. Maar net als veel andere mensen beseffen ze dat het ouderschap niet gemakkelijk is. Ouders in de kerk weten maar al te goed dat je als ouder niet alleen vreugdevolle momenten meemaakt. Je krijgt ook te maken met huilende kinderen, vuile vaat en eindeloze takenlijstjes.

Ouders krijgen zoveel goede raad en er wordt zoveel van hen verwacht dat het vaak moeilijk is om te onthaasten en van het ouderschap te genieten. Het is echter belangrijk dat ouders hun drang naar perfectie en hun drukke leven opzij zetten en tijd met hun kinderen doorbrengen. In het Boek van Mormon staat een verslag van Jezus Christus’ bezoek aan Amerika, waar Hij de mensen onderwees en hen bediende. Toen Hij met dat belangrijke werk bezig was, nam Hij de tijd om Zich op de kinderen te concentreren. Hij ‘nam hun kleine kinderen een voor een en zegende hen en bad tot de Vader voor hen’ (3 Nephi 17:21). De Heiland toonde hoe belangrijk het is tijd uit te trekken om van kinderen te houden en voor hen te zorgen. Vervolgens nodigde Hij alle aanwezigen uit om zijn voorbeeld te volgen, met de woorden: ‘Ziet uw kleinen’ (3 Nephi 17:23).

Onderwijs de kinderen Ouderling M. Russell Ballard behandelt de beginselen van een goede opvoeding.

Hoe kan ik de band met mijn gezin hechter maken?

Moderne ouders kunnen het voorbeeld en de uitnodiging van de Heiland volgen. Een moeder schreef wat ‘zien’ voor haar betekende. Ze zei: ‘Ik had mijn eerste ervaring met “zien” toen mijn oudste dochter een pasgeboren baby was. Haar zachte, aanhoudende gehuil had me rond middernacht wakker gemaakt, en ik wilde haar net voeden toen het gebeurde. Ze opende haar oogjes en keek me enkele lange, kostbare momenten recht in de ogen. Terwijl zij en ik elkaar voor de eerste keer echt ‘zagen’, voelde ik enigszins de draagwijdte van de eeuwige band die we zouden hebben.’ (Jan Pinborough, ‘Stekkerloos ouderschap’, Liahona, juni 2014, 63.)

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de non-verbale communicatie die plaatsvindt als ouders en kinderen elkaar ‘zien’, cruciaal is voor de gezonde ontwikkeling van het kind. (Zie Pinborough, ‘Stekkerloos ouderschap’, Liahona, juni 2014, 63.) Opgroeiende kinderen hebben behoefte aan andere maar net zo belangrijke vormen van ‘gezien worden’ om een band te ontwikkelen. Maar hoe kunnen ouders in deze drukke maatschappij de tijd nemen om een hechte band met hun kinderen te ontwikkelen? Heiligen der laatste dagen geloven dat het ontwikkelen van een hechte band tussen ouders en kinderen meer discipline en zelfbeheersing van de ouders dan van de kinderen vereist.

Ze geloven eveneens dat ze er bewust voor moeten kiezen hun elektronische apparaten uit te schakelen als ze een band met hun kinderen willen opbouwen. Heiligen der laatste dagen krijgen het advies dat tijd maken voor het gezin ‘kan inhouden dat we de verleiding weerstaan om onze sms-berichtjes na te kijken of door de berichten op onze sociale media te bladeren. Misschien moeten we zorgvuldige persoonlijke en gezinsregels rond het gebruik van media opstellen die onze geheiligde tijd in gezinsverband beschermen.’ (Pinborough, ‘Stekkerloos ouderschap’, Liahona, juni 2014, 63.)

Kerkleiders benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders hun elektronische apparaten uitschakelen en meer tijd met hun kinderen doorbrengen. Zo heeft Rosemary M. Wixom, voormalig presidente van de organisatie van de kerk voor kinderen over de hele wereld (het jeugdwerk) gezegd: ‘Kostbare ogenblikken met een kans om met onze kinderen om te gaan en te praten, gaan verloren als we ons daardoor laten afleiden. Hoe zou het zijn als we iedere dag wat tijd namen om apparaten uit te zetten en elkaar meer aandacht te geven? Zet gewoon alles uit. Als u dat doet, lijkt uw huis in het begin misschien erg stil. Misschien weet u niet eens wat u moet doen of zeggen. Maar als u dan uw volle aandacht aan uw kinderen besteedt, komt er een gesprek op gang en kunt u met genoegen naar elkaar luisteren.’ (‘Onze woorden’, Liahona, mei 2013, 82.)

Meer informatie

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn christenen die geloven dat Jezus Christus het volmaakte voorbeeld is van de manier waarop we onze gezinsleden dienen te behandelen. Gezinnen in de kerk vinden vrede en vreugde in de tijd die ze met elkaar doorbrengen, en in het geloof dat heilige familiebanden dankzij Jezus Christus na de dood kunnen voortduren. Meer informatie over Gods plan voor u en uw gezin vindt u op KomTotChristus.org.