Servicezending van start in België en Nederland

ouderling en zuster Buysse
Dagmar en Mylissa Buysse

Een gesprek met ouderling en zuster Buysse, die enige tijd geleden werden geroepen voor een nieuwe functie als Servicezendingsleiders. Wat deze deze roeping inhoudt en wat het betekent om een servicezending te vervullen, vertellen zij in het volgende interview.

‘Wat is jullie nieuwe roeping?

‘We zijn geroepen als de Servicezendingsleiders in de België-Nederland zending. Dit  houdt in dat we drie jaar lang zullen dienen om de servicezending te organiseren, op gang te brengen en te leiden.’

‘Jullie spreken over een servicezending. Is dat een speciaal soort zending?’

Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een alternatief voor de klassieke onderwijszending. Er zijn heel wat jongeren in de kerk die een sterk verlangen hebben om een zending te vervullen. Maar als door omstandigheden, bv gezondheidsredenen, het niet mogelijk is om zo’n zending te vervullen dan kan dat voor frustraties zorgen bij deze jonge mensen. Een onderwijszending vervul je voor 2 jaar of 18 maanden, ver weg van huis en vaak in een ander land. Als iemand door bv gezondheidsproblemen niet op zo’n zending kan gaan, dan is er nu het alternatief van een servicezending.

‘Dus een servicezending verschilt in die zin dat de zendeling niet naar mensen zoekt om ze tot de kerk te brengen, maar inhoudelijk ander werk doet.’

We stellen eigenlijk op maat van de zendeling een pakket samen, waarbij hij of zij zich maatschappelijk inzet binnen de capaciteiten en de mogelijkheden van die kandidaat. Stel nu dat je iemand hebt die bijvoorbeeld een of twee keer in de week een behandeling moet krijgen in een ziekenhuis, dan kan die persoon niet op een voltijdse onderwijszending gaan. Maar het is wel mogelijk om te dienen op de dagen die beschikbaar zijn binnen zijn of haar interesses, capaciteiten en in de buurt waar zij wonen.

‘Dat zou dus kunnen zijn waar eten wordt gemaakt voor daklozen of bij een voedselbank?

Ja, dat zijn goede voorbeelden. We hebben veel nagedacht over een mogelijk goede vertaling naar het Nederlands voor het woord service en we vinden het moeilijk om iets te vinden wat de lading dekt. Het kan van alles zijn zoals werkzaamheden binnen de kerk of tempel, familiegeschiedenis of andere online projecten, dienstbetoon in non-profitorganisaties voor daklozen, vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en natuurreservaten. Niet iedereen is graag buiten bezig of onder de mensen. Wij werken ook met jongeren die bijvoorbeeld autisme hebben en die liever niet met andere mensen in contact komen. Maar eerst moeten we vaststellen wat hun interesses en mogelijkheden zijn, wat ze willen en kunnen doen om voor hen een zo goed mogelijke zendingservaring te creëren. Het doel is altijd om zoveel mogelijk te kunnen dienen op die zending. Sommigen zullen effectief 5 à 6 dagen in de week aan de slag zijn en anderen kunnen maar 2 of 3 halve dagen in de week iets doen.

Hebben degenen die op zending gaan ook inspraak in dat op maat uitgewerkte pakket van mogelijkheden en interesses?’

Alles begint eigenlijk met een gesprek met de kandidaat zelf. Als wij een kandidaat krijgen dan gaan wij in gesprek met hem of haar en hun ouders over de mogelijkheden in de buurt waar zij wonen. Wij komen niet met voorstellen zonder overleg want wij beseffen dat het anders niet gaat werken. Er wordt ook continu bijgeschaafd want misschien zien we na 2-3 weken dat we een bepaalde opdracht moeten stoppen en op zoek moeten gaan naar een andere. Of extra uren toevoegen bij een opdracht waar het juist heel goed gaat. De focus bij een servicezending ligt hierdoor op de ervaring die de zendeling heeft door het dienen van andere mensen en de vreugde die dit geeft. Wij kijken uiteraard naar de 18 of 24 maanden dat de jongeren zullen dienen, maar het gaat veel verder dan dat. Eigenlijk willen we dat de jongeren een leven lang zullen dienen en de vreugde ervaren die dat met zich meebrengt als een ware volgeling van Christus.

‘Is de periode voor een servicezending in principe voor meisjes 18 en voor jongens 24 maanden?’

Dat is de termijn die zij zullen dienen maar we merken dat dit niet altijd haalbaar is. In onze opleiding als servicezendingsleiders werd het voorbeeld aangehaald van een jongen die een sterk verlangen had om te dienen. Maar hij was terminaal ziek en uiteindelijk heeft hij maar voor een dag gediend. We zullen altijd proberen om een servicezending op dezelfde wijze te laten lopen als de klassieke onderwijszending. Als een jongere het verlangen heeft om een zending te vervullen zal hij een interview hebben met zijn of haar bisschop, die een aanvraag indient via het systeem van de kerk. Er moet in de oproep een goed beeld worden gegeven van de capaciteiten en de uitdagingen van de kandidaat. Daarna zal de zending op de gebruikelijke manier worden bepaald door een lid van het quorum van twaalf. Wanneer er beperkingen zijn, zal inspiratie worden ontvangen om de kandidaat een servicezending te laten vervullen. Hij of zij ontvangt de oproep in een brief van de president van de kerk op exact dezelfde manier als andere zendelingen dat ontvangen. Zij dragen de zendelingen badge, werken in een district en nemen deel aan vergaderingen voor zendelingen. Na de zending zal er op de lidmaatschapskaart worden vermeld dat er een servicezending is vervuld.

Wordt een servicezending alleen maar dicht bij huis uitgevoerd?

Ja, een servicezendeling blijft altijd in zijn of haar eigen woonplaats. Op die manier kan de mogelijke gezondheidszorg gewoon verder blijven lopen. Er zijn ook heel  wat zendelingen die aan een onderwijszending beginnen maar door omstandigheden hun zending moeten stopzetten. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een ongeval krijgt of onverwacht wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte, fysiek of mentaal. Ook zien we door de corona situatie dat jonge mensen de druk moeilijk aankunnen op zending. In het verleden werden deze zendelingen vaak ontheven en naar huis gestuurd, met het gevolg dat veel van hen levenslang een soort schuldgevoel hadden omdat ze hun zending niet hadden afgemaakt. Nu kunnen ze, als ze dit wensen, hun zending eervol afmaken in de vorm van een servicezending. En in dat geval wordt er gesproken over een overplaatsing naar een andere zending, in dit geval de België-Nederland zending.

Is dit een nieuw wereldwijd programma?

Het is twee jaar geleden in de Verenigde Staten geïntroduceerd, daarna in het Verenigd Koninkrijk en sinds kort in België/Nederland en rest van Europa. Momenteel wordt een groot stuk van onze tijd ingenomen om lokale kerkleiders hierover te informeren, de informatie te verspreiden en vooral naar  potentiële kandidaten te zoeken. Ook willen wij een oproep doen aan alle leden om rond te kijken in hun familie, vriendenkring en hun eigen wijk om jonge mensen te vinden tussen de 18 en 25 jaar. Als zij een verlangen hebben om op zending te gaan maar misschien om een of andere reden niet in staat zijn om een onderwijszending te vervullen, neem dan contact met ons op en wij zullen hen voor een gesprek benaderen.

Is jullie roeping voltijds, zoals een onderwijszending?

Nee, wij wonen thuis met ons gezin, hebben een baan en vervullen deze zending in onze vrije tijd. Maar de realiteit is dat we bijna elk moment van de dag op de een of andere manier met onze roeping bezig zijn. Het aantal zendelingen die wij zullen begeleiden is ook veel minder dan in een onderwijszending, maar de zorg zal wel intenser zijn. Een groot deel van onze taak is om aan iedereen informatie te geven en we zullen alle jongeren die een servicezending overwegen, uitnodigen om een keer aan een activiteit deel te nemen. Als zij kunnen zien wat het is dan wordt hun interesse hopelijk opgewekt.