Algemene Conferentie

Volg de algemene conferentie! Luister naar geestelijke boodschappen en leer meer over Jezus Christus. Kijk hier met Nederlandse ondertiteling.
Vanwege de aanhoudende zorgen om de wereldwijde volksgezondheid zal de algemene aprilconferentie 2021 uitsluitend virtueel gehouden wordt.
Op 3 en 4 oktober 2020 brengt een virtuele conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mensen uit Europa en de hele wereld bijeen voor een weekend vol inspiratie en gewijde muziek.
Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen richt de volgende brief over de algemene oktoberconferentie 2020 tot kerkleden over de hele wereld
Tijdens de zondagmorgenbijeenkomst van de algemene aprilconferentie stelde president Russell M. Nelson een proclamatie voor ter ere van de 200e verjaardag van het eerste visioen van Joseph Smith.
Zaterdagavondbijeenkomst van de algemene conferentie – nieuw kerklogo, nogmaals vasten voor verlichting van COVID-19, jeugdsprekers
Tijdens de zaterdagmorgenbijeenkomst op 4 april 2020 kondigde president Russell M. Nelson aan dat een gedeelte van de zondagmorgenbijeenkomst een plechtige samenkomst zal zijn, waarbij hij de leden zal voorgaan in de hosannakreet.
President Nelson nodigt alle mensen hartelijk uit, waar ze ook in geloven, om samen met ons via technologie aan de algemene aprilconferentie deel te nemen en zich in de troostende kracht van geopenbaarde waarheid te verheugen.
Hernieuw uw inzet om Jezus Christus te volgen, sporen sprekers op wereldwijde conferentie aan
De kerk kondigt een nieuwe balans aan tussen evangelieonderwijs thuis en in de kerk
President Nelson benadrukt de belangrijke betekenis van Jezus Christus in de naam van de kerk: “Het is Zijn kerk”.
Een samenvatting met bijbehorende links naar meer achtergrondinformatie van de 188e Algemene Conferentie.