Boodschap Gebiedsleiding

Dankbaarheid is niet alleen een sleutel tot persoonlijke vreugde. Het motiveert ons ook om anderen tot zegen te zijn en de wereld te verbeteren.
We kunnen van de sabbat een verlustiging maken door anderen te dienen, met name hen die zich niet goed voelen, eenzaam zijn of hulp nodig hebben
Ons leven wordt vervuld met de invloed van de Heilige Geest als we ons meer en beter op onze Heiland Jezus Christus richten.
Volg de algemene conferentie! Luister naar geestelijke boodschappen en leer meer over Jezus Christus. Kijk hier met Nederlandse ondertiteling.
Wanneer we ons dankbaar voorbereiden en vol vreugdevolle verwachting ons hart aan de Heer laten toebehoren tot we Hem ontmoeten, dan wordt de algemene conferentie een van onze hoogtepunten van het jaar
Ouderling Marc G. Stewart vertelt over hoe het bijhouden van een notitieboekje met daarin momenten waarin hij de hand van de Heer zag, hem heeft geholpen in zijn zoektocht naar Jezus Christus in zijn leven.
De bouw en het onderhoud van tempels hoeft uw leven niet te veranderen, maar de tijd die u in de tempel doorbrengt wel.’
Ik weet dat zijn Zoon, Jezus Christus, ons van zonde heeft verlost. Ik beloof u dat u door middel van gebed, Schriftstudie, dienstbetoon en verbonden met de Heer, en door van Hem te getuigen, uw Heiland Jezus Christus nog beter zult leren kennen.
Bedenk: “De Heer noemde zijn volk Zion, omdat zij één van hart en één van zin waren en in rechtvaardigheid leefden; en er waren geen armen onder hen.”
Wanneer we al Gods kinderen liefhebben, ongeacht hun achtergrond, hebben wij de belofte dat de Geest van de Heer in ons blijft.
De opstanding en onsterfelijkheid zijn gaven aan al Gods kinderen, zonder voorwaarden. Er is echter een prijs te voldoen om de macht van de goddelijke verzoening ten volle te benutten, om tot echte bekering te komen en om van de last van zonde te worden bevrijd.
Wat is het een geweldige zegen te weten en te voelen dat we door oprechte bekering van onze zonden bevrijd kunnen worden.