Boodschap Gebiedsleiding

Ik spoor iedereen aan om dankbaar te zijn en te ontdekken hoe dat ons dichter tot onze Heiland Jezus Christus brengt en ons helpt om onze moeilijkheden te overwinnen.
Ouderling K. Roy Tunnicliffe spreekt over vreugde hebben in je leven
De gevoelens van de Heilige Geest verzekerden me dat het evangelie van Jezus Christus me gelukkig maakte.
Ouderling Alan T. Phillips spreekt over hoe wij de wereld ons licht kunnen tonen.
Ouderling Joaquim J. Moreira spreekt over de zegeningen van tempelbezoek.
Elder Erich W. Kopischke spreekt over hoe wij een persoonlijke vriendschap met Christus kunnen hebben.
Ouderling Markus Zarse spreekt over hoe het evangelie ons hoop kan geven.
Ouderling Thomas Hänni spreekt over een voortdurende verandering van hart.
Lees het plan en stel doelen
Ouderling Daniel P. Hall spreekt over voorwaarts gaan in geloof.
Ouderling De Feo talk spreekt over de geboorte van de Heiland en wat Hij voor ons heeft gedaan.
Ouderling Bennasar legt uit hoe we de lessen uit de algemene conferentie kunnen toepassen.