Boodschap Gebiedsleiding

Gebiedsleiding Europa-Midden
De eerste waarheid is krachtig. God heeft u lief en u bent zijn kind.
We weten dat we niet allemaal iedere gave hebben, maar ieder van ons wel een gave heeft.
Volg de algemene conferentie! Luister naar geestelijke boodschappen en leer meer over Jezus Christus. Kijk hier met Nederlandse ondertiteling.
Wat we weten is belangrijker en krachtiger dan wat we misschien nog niet helemaal begrijpen.
Op zondag 20 maart 2022 om 19:30 uur CET spreken zuster Reyna I. Aburto, tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, en zuster Michelle D. Craig, eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium, tijdens een speciale devotional die door ouderling Erich W. Kopischke van het gebiedspresidium Europa wordt gepresideerd.
Die dag onderwees hij mij zoals de Heiland onderwees, namelijk door te handelen vanuit zijn hart en met liefde.
We kunnen ondanks onze verschillen één zijn; en omdat we verschillend zijn, hebben we elkaar nodig!
Lees het plan en stel doelen
Ouderling Alessandro D. Ciacci spreekt over een teken van ware gelovigen.
We zijn allemaal anders en gaan allemaal verschillend om met Hem horen, maar hoewel we verschillen, zijn we allemaal Gods kinderen. Hij houdt van ons voor wie we zijn, en Hij wil dat we Hem horen.
Opmerkzaam zijn op de noden van anderen heeft een heiligende uitwerking op onszelf.