Boodschap Gebiedsleiding

Die dag onderwees hij mij zoals de Heiland onderwees, namelijk door te handelen vanuit zijn hart en met liefde.
We kunnen ondanks onze verschillen één zijn; en omdat we verschillend zijn, hebben we elkaar nodig!
Lees het plan en stel doelen
Ouderling Alessandro D. Ciacci spreekt over een teken van ware gelovigen.
We zijn allemaal anders en gaan allemaal verschillend om met Hem horen, maar hoewel we verschillen, zijn we allemaal Gods kinderen. Hij houdt van ons voor wie we zijn, en Hij wil dat we Hem horen.
Opmerkzaam zijn op de noden van anderen heeft een heiligende uitwerking op onszelf.
In een samenleving die de goddelijke zending van Jezus Christus uit het oog verliest, is het van steeds kritieker belang om manieren te vinden waarop we een inniger band met de Heer kunnen krijgen en een gelukkiger en voldoening gevender leven leiden.
Volg de algemene conferentie! Luister naar geestelijke boodschappen en leer meer over Jezus Christus. Kijk hier met Nederlandse ondertiteling.
Volg de algemene conferentie! Luister naar geestelijke boodschappen en leer meer over Jezus Christus. Kijk hier met Nederlandse ondertiteling.
Dankzij de opstanding hebben wij de hoop dat wij zullen herleven, dat wij elkaar zullen weerzien, ongeacht de fysieke onvolkomenheden.
Mijn geloof in Jezus Christus is het fundament van mijn leven. Het is mijn grootste verlangen voor mij en mijn gezin om op een dag met Hem en onze hemelse Vader herenigd te worden.
Laten we allemaal elke gelegenheid aangrijpen om anderen de hand te reiken, op te bouwen, te sterken, en liefdevol te dienen.