Hoofdnavigatie overslaan

Boodschap Gebiedsleiding

Als u nog geen gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging om een vriend of kennis mee te nemen, zijn de komende zomermaanden wellicht een goede gelegenheid.
We moedigen u opnieuw aan om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te zijn. Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid zijn onderling verbonden in het evangelie van Jezus Christus.
Leven volgens de principes van het evangelie van Jezus Christus zorgt voor geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid.   
Onze vrienden werden geraakt door de geest en konden de leerstellingen van christus erkennen tijdens de kerkdienst. 
Heilig zijn betekent onder andere rein zijn, en onszelf onbesmet van de wereld bewaren, is een grote stap op weg naar heiligheid.
Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland van alle mensen. Zijn liefde voor ons is oneindig groot.
Als leden van de kerk hebben wij allemaal de behoefte om het evangelie met anderen te delen. De electronische snelweg van het internet is een grote ondersteuning in het uitvoeren van deze verantwoordelijkheid. 
Wanneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld met hoop op het eeuwig leven, en op nader tot God komen door Hem beter te gaan begrijpen, en zijn doel voor ons beter te bevatten
Het vereenvoudigde gebiedsplan is in januari gelanceerd. We zijn nu halverwege het jaar. Dit is een goed moment om uzelf af te vragen hoe u ervoor staat met de drie prioriteiten.
Gebiedspresident Gebiedszeventigers
Door de roede van ijzer vast te houden, oogsten de trouwe Europese heiligen de vruchten die de Heer hun belooft en worden ze zowel op geestelijk als stoffelijk gebied zelfredzamer.
In ons geloof vinden we het bereiken van zowel geestelijke als stoffelijke zelfredzaamheid belangrijk.