Boodschap Gebiedsleiding

  Ontdek de komende algemene conferentie uw koning-Benjamintoespraak. De algemene conferentie is bij de tempel. Wees zowel een hoorder als een dader van het woord.
  Door op zondag samen zo tijd door te brengen dat we aan God denken en Hem eren, kan de sabbat voor ons een echte ‘verlustiging’ worden.
  De sabbatdag biedt ons ongeëvenaarde rust van de zorgen van deze roerige wereld en van de alomtegenwoordige invloed van de media.
  Het is duidelijk hoe onze voorouders dankzij plaatsvervangend werk tot volmaking kunnen komen, want zonder ons zouden ze de noodzakelijke heilsverordeningen niet kunnen ontvangen.
  Dankzij ons eenvoudige gebiedsplan kunnen we van de Heiland en zijn liefde leren. De drie stappen brengen ons dichter tot Hem en zijn leringen.
  Als we in deze materiële wereld op te grote voet leven, laten we dan op onze schreden terugkeren. Beslis wat u wilt, stel doelen en maak plannen om uw verlangens door te budgetteren te bereiken. Bid en werk eraan. Dat zijn de ingrediënten van succes!
  We kunnen zelfredzaam worden door de raad van het Eerste Presidium op te volgen en deze eenvoudige dingen in ons persoonlijk en gezinsleven toe te passen.
  Laten we inspiratie nastreven om te weten welke uitnodigingen we onze vrienden kunnen geven. En mogen we het geloof en de toewijding hebben om een stap verder te gaan en mensen uit te nodigen, zodat we diezelfde vreugde mogen voelen.
  Als we onze ogen en hart openen, kunnen we iemand in deze bijzondere tijd tot zegen zijn met onze goedheid. 
  In deze tijd komen er uit alle richtingen stemmen op ons af. De hoeveelheid informatie die we op een dag te verwerken krijgen, is nog nooit zo groot geweest. Wat moeten we met al die informatie doen en hoe weten we wat echt belangrijk is?
  Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
  Mogen we anderen liefhebben, dienen en tot zegen zijn en zij zullen ons liefde geven, dienen en tot zegen zijn.