Boodschap Gebiedsleiding

Jezus Christus kent u en geeft u geestelijke leiding wanneer die het nuttigst is. We kunnen ons vermogen om zijn leiding te voelen en te begrijpen vergroten.
Als wij ons in nederig gebed en vasten tot Hem wenden en zijn hulp inroepen, ontvangen we keer op keer een getuigenis dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en dat Hij de weg terug naar huis voor ons heeft voorbereid.
Het is mijn gebed dat de wet van tiende voor ieder van ons, de heiligen van de Heer, de basis van onze zoektocht naar stoffelijke en uiteindelijk geestelijke zelfredzaamheid wordt.
Volgens het patroon dat de Heiland heeft ingesteld, moeten de leden van zijn kerk op de sabbatdag samenkomen om aan het avondmaal deel te nemen.
Onze geestelijke dagindeling moet regelmatige geestelijke oefening bevatten zoals dagelijks gebed en Schriftstudie, dienstbetoon en wekelijkse geestelijke voeding.
Van onszelf geven, is een liefdevol geschenk van onschatbare waarde. En het wordt ironisch genoeg groter als we het weggeven. Misschien is dit waar de Heiland aan dacht toen Hij zei: ‘Wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
Ontdek de komende algemene conferentie uw koning-Benjamintoespraak. De algemene conferentie is bij de tempel. Wees zowel een hoorder als een dader van het woord.
Door op zondag samen zo tijd door te brengen dat we aan God denken en Hem eren, kan de sabbat voor ons een echte ‘verlustiging’ worden.
De sabbatdag biedt ons ongeëvenaarde rust van de zorgen van deze roerige wereld en van de alomtegenwoordige invloed van de media.
Het is duidelijk hoe onze voorouders dankzij plaatsvervangend werk tot volmaking kunnen komen, want zonder ons zouden ze de noodzakelijke heilsverordeningen niet kunnen ontvangen.
Dankzij ons eenvoudige gebiedsplan kunnen we van de Heiland en zijn liefde leren. De drie stappen brengen ons dichter tot Hem en zijn leringen.
Als we in deze materiële wereld op te grote voet leven, laten we dan op onze schreden terugkeren. Beslis wat u wilt, stel doelen en maak plannen om uw verlangens door te budgetteren te bereiken. Bid en werk eraan. Dat zijn de ingrediënten van succes!