Boodschap Gebiedsleiding

Is er een betere manier om het evangelie te verkondigen dan bij onze naleving ervan zichtbaar gelukkig te zijn?
Ieder van ons maakt stormen mee. We krijgen te maken met tijden van rouw, verlies, ziekte, financiële zorgen, onzekerheid, en allerlei strubbelingen.
Laten we ons verheugen over de kracht van de ‘jeugd van Zion’, die zonder onbevreesd de woelige stormen van deze tijd trotseert.
De gezinsavond is een van de hulpmiddelen die we in de kerk hebben om ons gezin te versterken, te verenigen, plannen te maken, doelen te stellen, te bidden, leerstellige vragen te beantwoorden en plezier te hebben.
Jezus Christus kent u en geeft u geestelijke leiding wanneer die het nuttigst is. We kunnen ons vermogen om zijn leiding te voelen en te begrijpen vergroten.
Als wij ons in nederig gebed en vasten tot Hem wenden en zijn hulp inroepen, ontvangen we keer op keer een getuigenis dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en dat Hij de weg terug naar huis voor ons heeft voorbereid.
Het is mijn gebed dat de wet van tiende voor ieder van ons, de heiligen van de Heer, de basis van onze zoektocht naar stoffelijke en uiteindelijk geestelijke zelfredzaamheid wordt.
Volgens het patroon dat de Heiland heeft ingesteld, moeten de leden van zijn kerk op de sabbatdag samenkomen om aan het avondmaal deel te nemen.
Onze geestelijke dagindeling moet regelmatige geestelijke oefening bevatten zoals dagelijks gebed en Schriftstudie, dienstbetoon en wekelijkse geestelijke voeding.
Van onszelf geven, is een liefdevol geschenk van onschatbare waarde. En het wordt ironisch genoeg groter als we het weggeven. Misschien is dit waar de Heiland aan dacht toen Hij zei: ‘Wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
Ontdek de komende algemene conferentie uw koning-Benjamintoespraak. De algemene conferentie is bij de tempel. Wees zowel een hoorder als een dader van het woord.
Door op zondag samen zo tijd door te brengen dat we aan God denken en Hem eren, kan de sabbat voor ons een echte ‘verlustiging’ worden.