Boodschap Gebiedsleiding

Onze vrienden werden geraakt door de geest en konden de leerstellingen van christus erkennen tijdens de kerkdienst. 
Heilig zijn betekent onder andere rein zijn, en onszelf onbesmet van de wereld bewaren, is een grote stap op weg naar heiligheid.
Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland van alle mensen. Zijn liefde voor ons is oneindig groot.
Wanneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld met hoop op het eeuwig leven, en op nader tot God komen door Hem beter te gaan begrijpen, en zijn doel voor ons beter te bevatten
Het vereenvoudigde gebiedsplan is in januari gelanceerd. We zijn nu halverwege het jaar. Dit is een goed moment om uzelf af te vragen hoe u ervoor staat met de drie prioriteiten.
Door de roede van ijzer vast te houden, oogsten de trouwe Europese heiligen de vruchten die de Heer hun belooft en worden ze zowel op geestelijk als stoffelijk gebied zelfredzamer.
In ons geloof vinden we het bereiken van zowel geestelijke als stoffelijke zelfredzaamheid belangrijk.
Er zal een grote zifting plaatsvinden en velen zullen vallen; want […] er  komt een test aan, en wie zal er standhouden?
Er is vandaag de dag meer dan ooit behoefte aan het voorbeeld van rechtschapen ouders.
Met dankbaarheid zien we de hand van God die ons leidt; ze sterkt onze wil om zijn geboden te onderhouden. We brengen onze wil met die van de Vader in overeenstemming.
Dit is de beste tijd van het jaar om mensen uit te nodigen om tot christus te komen. Kerstdiensten en kerstfeesten spreekt mensen meer aan dan wellicht een reguliere kerkdienst. 
Veel leden gebruiken sociale media om hun vrienden en familie die niet lid zijn uit te nodigen voor afscheidsdiensten en welkomsdiensten van zendelingen, wijkactiviteiten, inzegening van kinderen en andere kerk activiteiten.