Boodschap Gebiedsleiding

Geloof in de Heer Jezus Christus en een persoonlijke band met Hem zijn cruciaal in ons leven.
Uit ervaring weet ik dat het belangrijkste doel, ‘Volg de profeet’, tot de grootste zegeningen leidt. Als we de profeet volgen in alle raad die hij ons geeft, ‘zal ons geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus sterker worden’.
In de maand december verkleden kinderen zich in badjassen en handdoeken om op school of in de kerk het kerstverhaal uit te beelden.
Is er een betere manier om het evangelie te verkondigen dan bij onze naleving ervan zichtbaar gelukkig te zijn?
Ieder van ons maakt stormen mee. We krijgen te maken met tijden van rouw, verlies, ziekte, financiële zorgen, onzekerheid, en allerlei strubbelingen.
Laten we ons verheugen over de kracht van de ‘jeugd van Zion’, die zonder onbevreesd de woelige stormen van deze tijd trotseert.
De gezinsavond is een van de hulpmiddelen die we in de kerk hebben om ons gezin te versterken, te verenigen, plannen te maken, doelen te stellen, te bidden, leerstellige vragen te beantwoorden en plezier te hebben.
Jezus Christus kent u en geeft u geestelijke leiding wanneer die het nuttigst is. We kunnen ons vermogen om zijn leiding te voelen en te begrijpen vergroten.
Als wij ons in nederig gebed en vasten tot Hem wenden en zijn hulp inroepen, ontvangen we keer op keer een getuigenis dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en dat Hij de weg terug naar huis voor ons heeft voorbereid.
Het is mijn gebed dat de wet van tiende voor ieder van ons, de heiligen van de Heer, de basis van onze zoektocht naar stoffelijke en uiteindelijk geestelijke zelfredzaamheid wordt.
Volgens het patroon dat de Heiland heeft ingesteld, moeten de leden van zijn kerk op de sabbatdag samenkomen om aan het avondmaal deel te nemen.
Onze geestelijke dagindeling moet regelmatige geestelijke oefening bevatten zoals dagelijks gebed en Schriftstudie, dienstbetoon en wekelijkse geestelijke voeding.