Boodschap Gebiedsleiding

    Het gebiedspresidium heeft een fantastisch doel voor ogen voor de groei van de kerk in Europa.  Zoals beschreven in het jaarplan voor het gebied is het mogelijk om het aantal leden dat de avondmaalsdienst bijwoont tegen 2019 te verdubbelen.
    Hebt u wel eens de vraag gehoord ‘Hoe versterk ik mijn getuigenis?’ of in een les in de kerk de aansporing gehoord ‘Om sterk te blijven, moet u uw getuigenis voeden’?
    Wij leven in een jachtige en moeilijke tijd. Veel mensen leven zonder perspectief en hoop in de toekomst. Ze geloven dat ze weinig kansen hebben.