Boodschap Gebiedsleiding

Als we onze ogen en hart openen, kunnen we iemand in deze bijzondere tijd tot zegen zijn met onze goedheid. 
In deze tijd komen er uit alle richtingen stemmen op ons af. De hoeveelheid informatie die we op een dag te verwerken krijgen, is nog nooit zo groot geweest. Wat moeten we met al die informatie doen en hoe weten we wat echt belangrijk is?
Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
Mogen we anderen liefhebben, dienen en tot zegen zijn en zij zullen ons liefde geven, dienen en tot zegen zijn.
Als u nog geen gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging om een vriend of kennis mee te nemen, zijn de komende zomermaanden wellicht een goede gelegenheid.
We moedigen u opnieuw aan om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te zijn. Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid zijn onderling verbonden in het evangelie van Jezus Christus.
Leven volgens de principes van het evangelie van Jezus Christus zorgt voor geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid.   
Onze vrienden werden geraakt door de geest en konden de leerstellingen van christus erkennen tijdens de kerkdienst. 
Heilig zijn betekent onder andere rein zijn, en onszelf onbesmet van de wereld bewaren, is een grote stap op weg naar heiligheid.
Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland van alle mensen. Zijn liefde voor ons is oneindig groot.
Wanneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld met hoop op het eeuwig leven, en op nader tot God komen door Hem beter te gaan begrijpen, en zijn doel voor ons beter te bevatten
Het vereenvoudigde gebiedsplan is in januari gelanceerd. We zijn nu halverwege het jaar. Dit is een goed moment om uzelf af te vragen hoe u ervoor staat met de drie prioriteiten.