Boodschap Gebiedsleiding

Door de roede van ijzer vast te houden, oogsten de trouwe Europese heiligen de vruchten die de Heer hun belooft en worden ze zowel op geestelijk als stoffelijk gebied zelfredzamer.
In ons geloof vinden we het bereiken van zowel geestelijke als stoffelijke zelfredzaamheid belangrijk.
Er zal een grote zifting plaatsvinden en velen zullen vallen; want […] er  komt een test aan, en wie zal er standhouden?
Er is vandaag de dag meer dan ooit behoefte aan het voorbeeld van rechtschapen ouders.
Met dankbaarheid zien we de hand van God die ons leidt; ze sterkt onze wil om zijn geboden te onderhouden. We brengen onze wil met die van de Vader in overeenstemming.
Dit is de beste tijd van het jaar om mensen uit te nodigen om tot christus te komen. Kerstdiensten en kerstfeesten spreekt mensen meer aan dan wellicht een reguliere kerkdienst. 
Veel leden gebruiken sociale media om hun vrienden en familie die niet lid zijn uit te nodigen voor afscheidsdiensten en welkomsdiensten van zendelingen, wijkactiviteiten, inzegening van kinderen en andere kerk activiteiten.
In genade heeft god vastgesteld dat zijn kinderen samen moeten werken, elkaar moeten helpen, om succesvol te zijn in het naleven van het evangelie.
Onlangs is onze dochter Ruth begonnen aan haar zending in São Paulo Zuid. Voordat ze naar Brazilië vertrok, hebben we als gezin de tempel in Madrid bezocht. We hadden een ervaring die onze hele familie verenigde.
Geloof in de Heer Jezus Christus is het eerste beginsel van het evangelie beschreven in de geloofsartikelen. Het is de steen die het fundament waarop alles in het heilsplan is gebouwd legt.
Mogen wij de ware aard van onze roeping als zendeling begrijpen, de ware roeping binnen de roeping, wetend dat het hart van velen is voorbereid en dat de Heer onze inzet zal zegenen en onze invloed in de eeuwigheid zal vermenigvuldigen. We zijn allemaal geroepen om zendeling te zijn
We willen graag onze dank uitspreken voor de goedheid en getrouwheid van de leden van de kerk in Europa. We zien de invloed van het groeiende geloof van de leden die we ontmoeten.