Evangelie van Jezus Christus

Ons leven wordt vervuld met de invloed van de Heilige Geest als we ons meer en beter op onze Heiland Jezus Christus richten.
Voor de meeste mensen is het niet makkelijk om goede geestelijke gewoonten te ontwikkelen en bij te schaven.
Alexander vertelt hoe hij opnieuw heeft moeten leren bidden en wat voor verschil dat voor hem heeft gemaakt in zijn leven.
Ouderling Marc G. Stewart vertelt over hoe het bijhouden van een notitieboekje met daarin momenten waarin hij de hand van de Heer zag, hem heeft geholpen in zijn zoektocht naar Jezus Christus in zijn leven.
Wat is het een geweldige zegen te weten en te voelen dat we door oprechte bekering van onze zonden bevrijd kunnen worden.
De eerste waarheid is krachtig. God heeft u lief en u bent zijn kind.
We weten dat we niet allemaal iedere gave hebben, maar ieder van ons wel een gave heeft.
Het is natuurlijk het fijnst om voor familienamen te dopen, dus we vroegen iedereen om die mee te nemen!
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat hemelse boodschappers in 1829 Gods priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleenden.
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat de Leer en Verbonden heilige Schriftuur bevat die voor onze tijd is bedoeld. Ontdek wat heiligen der laatste dagen met betrekking tot de Leer en Verbonden geloven.
Vraagt u zich weleens af wat heiligen der laatste dagen met betrekking tot huwelijk en gezin geloven? Kom meer te weten over ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ en leringen over huwelijk en gezin.