Evangelie van Jezus Christus

Wat is het een geweldige zegen te weten en te voelen dat we door oprechte bekering van onze zonden bevrijd kunnen worden.
De eerste waarheid is krachtig. God heeft u lief en u bent zijn kind.
We weten dat we niet allemaal iedere gave hebben, maar ieder van ons wel een gave heeft.
Het is natuurlijk het fijnst om voor familienamen te dopen, dus we vroegen iedereen om die mee te nemen!
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat hemelse boodschappers in 1829 Gods priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleenden.
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat de Leer en Verbonden heilige Schriftuur bevat die voor onze tijd is bedoeld. Ontdek wat heiligen der laatste dagen met betrekking tot de Leer en Verbonden geloven.
Vraagt u zich weleens af wat heiligen der laatste dagen met betrekking tot huwelijk en gezin geloven? Kom meer te weten over ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ en leringen over huwelijk en gezin.