.Humanitaire hulp.

Hans Noot vertelt over hoe hij in het werk voor godsdienstvrijheid en mensenrechten terechtgekomen is en hoe het evangelie daarin heeft bijgedragen. Tevens hoe het anderzijds invloed heeft gehad op zijn evangeliebeleving en lidmaatschap van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Wanneer we al Gods kinderen liefhebben, ongeacht hun achtergrond, hebben wij de belofte dat de Geest van de Heer in ons blijft.
Op 29 augustus 2022 was er een informatieavond over hulp aan vluchtelingen in de Koningskerk te Zwolle. Ongeveer 250 mensen waren op deze bijeenkomst afgekomen met een voornemen om zelf wat te gaan doen om mensen in nood persoonlijk bij te staan. Onze Kerk nam ook deel aan deze avond en we waren vanuit het Communicatieteam aanwezig.
Tanis Douma uit Hoofddorp ging op de uitnodiging in van haar vriendin Emily, CEO of algemeen directeur van een non-profit organisatie, om mee naar Polen te gaan en gedoneerde spullen naar de grens met Oekraïne te brengen.
Toen wij hoorden van de oorlog in Oekraïne voelden wij als ZHV-presidium dat er iets moest worden gedaan. Wij hebben een spoedvergadering gehad en zo kwam het tot stand dat wij een inzamelingsactie wilden organiseren met de wijk, om zo een verschil te kunnen maken in de levens van de mensen die hulp nodig hebben.
Humanitaire hulp in Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
Latter-day Saint Charities continues to provide urgently needed help to thousands of Afghan refugees in Germany, the United States and Qatar.
LDS Charities, het Kroatische Rode Kruis en Dokters van de Wereld helpen vluchtelingen met hun integratie.
President Henry B. Eyring spoort ons aan om, ondanks onze eigen beproevingen, ons geloof in en onze liefde voor de Heer te tonen door anderen te dienen.
LDS Charities heeft het centrum Los Rosales in Mostar geholpen met het bouwen van een professionele keuken en cafetaria, zodat de cliënten er opgeleid kunnen worden en gebruik van kunnen maken.
Priesterschapsleiders en leden in Kaapverdië helpen behoeftigen door het kippenrenproject.
LDS Charities werkt samen met het medisch centrum van de universiteit van Sarajevo om geneeskundig personeel op de afdeling neonatale intensive care in neonatale reanimatie te instrueren.