Jongeren en jongvolwassenen

Meer informatie over FSY
Hoe word ik counselor op FSY?
Kom meer over dit christelijke jongerenkamp te weten
Wat is FSY en waarom zou ik mijn jongere laten deelnemen?
Leiders en ouders vertellen wat hun jongeren aan FSY hebben gehad.
In een samenleving die de goddelijke zending van Jezus Christus uit het oog verliest, is het van steeds kritieker belang om manieren te vinden waarop we een inniger band met de Heer kunnen krijgen en een gelukkiger en voldoening gevender leven leiden.