Jongeren en jongvolwassenen

President Steven J. Lund, algemeen jongemannenpresident, en broeder Jan E. Newman, raadgever in het algemeen zondagsschoolpresidium, kijken ernaar uit om Europese jongeren toe te spreken in Zoetermeer.
In een samenleving die de goddelijke zending van Jezus Christus uit het oog verliest, is het van steeds kritieker belang om manieren te vinden waarop we een inniger band met de Heer kunnen krijgen en een gelukkiger en voldoening gevender leven leiden.