Nieuws en Evenementen

Mensen verzamelden zich op vrijdag 22 juli in This Is The Place Heritage Park in Salt Lake City voor de inwijding van een nieuw monument voor zwarte pioniers in Utah.
Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreekt op zondag 12 juni 2022 tijdens een uitzending over Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland.
In tegenstelling tot hoe ze worden afgeschilderd in de musical, weet ik uit eigen ervaring dat onze zendelingen een positieve kracht zijn in een wereld vol beroering.
Het eerste volledig fotografische boekwerk met het restant van het oorspronkelijke manuscript
Op de kerksite kerkvanjezuschristus.org staan sinds kort alle gedigitaliseerde exemplaren van het kerktijdschrift
In een samenleving die de goddelijke zending van Jezus Christus uit het oog verliest, is het van steeds kritieker belang om manieren te vinden waarop we een inniger band met de Heer kunnen krijgen en een gelukkiger en voldoening gevender leven leiden.