- Welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten -

Lawrence en Ann-Sophie, een pasgehuwd stel, leren van ervaren echtparen. Ze plukken de vruchten van samen geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden.
Paulo’s bedrijf blijft zich uitbreiden door zijn deelname aan de cursus Mijn bedrijf beginnen en laten groeien.
LDS Charities helpt Mala Sirena, een kleine school in Bosnië voor kinderen met een leerstoornis.
De zelfredzaamheidsbeginselen stellen Fredson in staat om de stormen in het leven het hoofd te bieden.
Dankzij het zelfredzaamheidsprogramma leert Jessyka voor zichzelf te zorgen. Ze helpt nu anderen zelfredzaam te worden.
Emanuel is zelfredzamer geworden dankzij de groep Mijn zoektocht naar werk.
LDS Charities en drie overheidsinstellingen ontwikkelen een oogheelkundig programma voor Bosnische kinderen.
Dankzij het zelfredzaamheidsprogramma leert Fredson zijn tijd verstandig te besteden en vindt hij werk.
Maria da Paz en Bernardino hadden het moeilijk om hun 5 kinderen op São Miguel in de Azoren groot te brengen. Ontdek hoe ze dankzij het zelfredzaamheidsinitiatief het geestelijk niveau van hun gezin konden opkrikken.
In de zelfredzaamheidscursus ‘Mijn zoektocht naar werk’ leert Erikson zich op een sollicitatiegesprek voorbereiden.
Dankzij het zelfredzaamheidsprogramma kon Paulo zijn timmerzaak verbeteren.
Het zelfredzaamheidsprogramma leidt deelnemers op, zodat ze hun gezin kunnen onderhouden en hun gezin en de samenleving kunnen dienen.