.Zelfredzaamheid: Opleiding.

Montse volgde de cursus Scholing voor beter werk en kon haar leven op geestelijk en professioneel gebied drastisch veranderen.
Toen Marlon na zijn zending thuiskwam, vond zijn bisschop dat hij meer steun en geestelijke leiding nodig had om sterk in het evangelie te blijven.
Toen Claudia van Brazilië naar Portugal verhuisde, kon ze haar loopbaan als leerkracht geschiedenis niet voortzetten. Ontdek hoe ze dankzij het zelfredzaamheidsinitiatief een nieuwe weg ingeslagen is.