Zendingswerk

Alexander vertelt hoe hij opnieuw heeft moeten leren bidden en wat voor verschil dat voor hem heeft gemaakt in zijn leven.
Toen wij hoorden van de oorlog in Oekraïne voelden wij als ZHV-presidium dat er iets moest worden gedaan. Wij hebben een spoedvergadering gehad en zo kwam het tot stand dat wij een inzamelingsactie wilden organiseren met de wijk, om zo een verschil te kunnen maken in de levens van de mensen die hulp nodig hebben.
In deze tijd van onrust en onzekerheid brengt de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen u op Goede Vrijdag 15 april om 19:00 uur een online Vredes- Paasconcert.
In tegenstelling tot hoe ze worden afgeschilderd in de musical, weet ik uit eigen ervaring dat onze zendelingen een positieve kracht zijn in een wereld vol beroering.
Komt ALLEN tezamen en luid kerst met ons in!
Het is natuurlijk het fijnst om voor familienamen te dopen, dus we vroegen iedereen om die mee te nemen!
Ik weet nu dat het Boek van Mormon waar is, met mijn hoofd en met mijn hart.
In deze godsdienst bekommert men zich niet alleen om zichzelf, integendeel, we worden allemaal geroepen om te dienen.
Laten we inspiratie nastreven om te weten welke uitnodigingen we onze vrienden kunnen geven. En mogen we het geloof en de toewijding hebben om een stap verder te gaan en mensen uit te nodigen, zodat we diezelfde vreugde mogen voelen.
Onze vrienden werden geraakt door de geest en konden de leerstellingen van christus erkennen tijdens de kerkdienst. 
Ik kan de liefde voor mijn Heiland uiten, de bron van mijn blijdschap, door het delen van het Evangelie met anderen. Liefde moet altijd de motivatie zijn voor zendingswerk.
Mogen wij de ware aard van onze roeping als zendeling begrijpen, de ware roeping binnen de roeping, wetend dat het hart van velen is voorbereid en dat de Heer onze inzet zal zegenen en onze invloed in de eeuwigheid zal vermenigvuldigen. We zijn allemaal geroepen om zendeling te zijn