Tempelonderkleding en religieuze kleding

Kom meer te weten over gewijde kleding en godsdienst

Preston Tempel

Mensen van verschillende geloofsrichtingen gebruiken al eeuwenlang gewijde kleding als symbool voor hun toewijding aan God. Gewijde kleding kan diverse vormen aannemen in verschillende culturen en religies. Denk bijvoorbeeld aan het habijt van een non, de kazuifel van een priester, de gebedsmantel van een jood, de muts van een moslim en de gewaden van een boeddhistische monnik. Voor toegewijde heiligen der laatste dagen bestaat gewijde kleding uit tempelonderkleding, en ceremoniële kleding die alleen in mormoonse tempels wordt gedragen.

Wat is tempelonderkleding?

Alleen volwassen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die in een heilige tempel heilige beloften van trouw aan het evangelie van Jezus Christus hebben gedaan, dragen tempelonderkleding. Tempelonderkleding ziet eruit als eenvoudig, fatsoenlijk ondergoed. Het is wit, tweedelig en wordt dagelijks onder de gewone kleding gedragen.

Heiligen der laatste dagen beschouwen hun tempelonderkleding als een tastbaar geheugensteuntje aan hun geestelijke belofte (zie ‘Aangestipt’, Liahona, september 2012, 47). Heiligen der laatste dagen geloven dat de tempelonderkleding ons ‘herinnert aan de heilige verbonden die we met de Heer in zijn heilig huis gesloten hebben, ter bescherming van ons lichaam [dient], en een symbool [is] van de fatsoenlijke wijze van kleden en leven die kenmerkend moet zijn voor alle nederige volgelingen van Christus’. (Carlos E. Asay, ‘De tempelonderkleding: “Een uiterlijk teken van een innerlijke verbintenis”’, De Ster, september 1999, 33.) Spotten met gewijde tempelkleding of het ‘magisch ondergoed’ noemen, is erg kwetsend voor heiligen der laatste dagen.

Wat is ceremoniële kleding?

In tegenstelling tot de tempelonderkleding, die getrouwe heiligen der laatste dagen dag en nacht dragen, wordt de ceremoniële kleding alleen in tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gedragen. Ze wordt ook wel de kleding van het heilig priesterschap genoemd en is voorbehouden voor gebruik bij de hoogste sacramenten van het geloof.

De witte kleur van de kleding is een symbool van zuiverheid. De ceremoniële kleding kent geen merktekens of hiërarchie. De kleding is voor iedereen hetzelfde, voor mannen en vrouwen, van het nieuwste lid tot de hoogste kerkleider. De ceremoniële kleding bestaat uit eenvoudige kledingstukken die religieuze symboliek combineren met de overleveringen van priesters vanouds, zoals in het Oude Testament staat opgetekend (zie Exodus35:19, 21; 40:13).

Meer informatie

Heiligen der laatste dagen geloven dat tempels tot de heiligste plekken op aarde behoren. Zij zijn het huis van de Heer. Zij zijn een toevluchtsoord en een plek van vrede en onderricht. Meer informatie over mormoonse tempels en geloofspunten vindt u op mormon.org.

Dit artikel is gebaseerd op ‘Tempelonderkleding’ op de website van de mormoonse perskamer. Voor meer informatie over kleding die heilig is voor heiligen der laatste dagen kunt u daar terecht.