Van bekeerling tot zendingsleider

zuster Monic de Langen als bekeerling
Ouderling Williams, Zuster de Langen ( nu zuster Watson) , Ouderling Conover op de dag van haar doop in mei 1990

Nadat ze in 1989 was uitgenodigd voor een doopdienst, werd Monic de Langen een paar maanden later het nieuwste lid van de wijk Utrecht van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Met een sterk verlangen om een zending te dienen, werd Monic in 1991 geroepen om in Schotland te dienen. Tegen het einde van haar zending ontmoette ze daar voor het eerst Daryl Watson, haar zendingsleider in Dunfermline.

Zoals een oud gezegde luidt, de rest is geschiedenis.

Ze trouwden in 1994 in Nederland en woonden hier tot de zomer van 1995.

Ze keerden terug naar Schotland waar Daryl zijn universitaire studie afrondde en werk vond, en brachten daar hun drie kinderen groot: Kyle, Megan en Cristi.

Door de jaren heen bleef hun band met Nederland sterk en bezochten ze Nederland elk jaar om bij familie en vrienden te zijn.

In 2005 ontmoetten Chris Kleijweg ( toen gebiedszeventiger) en ouderling Kenneth Johnson (Algemeen Zeventiger) Daryl en Monic voor het eerst tijdens de ringconferentie van de ring Dundee Scotland waar een reorganisatie plaatsvond. Dat weekend werd Daryl geroepen om ringresident te worden. Het was het begin van een lange vriendschap tussen Daryl en Chris, die in de loop der jaren is versterkt.

President en Zuster Watson werden in oktober 2020 geroepen om te presideren in de Zending België-Nederland, waar ze in juni 2021 hun zending begonnen.

Terugkijkend denkt Zuster Watson met veel goede herinneringen terug aan die eerste dagen in de kerk in de wijk Utrecht. 'Het was door de liefde van de leden en hun aanmoediging om over het evangelie te leren, dat ik een getuigenis van Jezus Christus kreeg,' zei Zuster Watson.

Het samen dienen in de zending in België en Nederland is een werk van liefde geweest voor president en zuster Watson.

Het was moeilijk om hier in COVID-tijd aan te komen. In september 2021 waren er nog maar 17 zendelingen over die in heel België en Nederland werkten. Door vasten, gebed en creatief oplossen van problemen kon de eerste groep nieuwe zendelingen in oktober 2021 arriveren.

Sindsdien heeft de missie nooit meer achterom gekeken met zo'n 130 onderwijzende, service- en senior koppels die nu in de hele zending dienen.

Watsons bij het het Light the world EU diner met president Watson in een Schotse rok
President en zuster Watson als genodigden op het Light the World- Europese Unie diner

Hoewel ze de Nederlandse nationaliteit heeft, was het aanvankelijk een uitdaging voor Zuster Watson om haar eigen taal weer op te pakken na zoveel jaren in het buitenland te hebben gewoond. Hoewel ze contact had gehouden met haar familieleden in Nederland, was ‘evangelie-Nederlands’ een compleet nieuwe taal! Voor president Watson was het altijd een uitdaging, want iedereen wilde alleen maar zijn Schotse accent horen! Toch hebben ze genoten van de kans om weer Nederlands te spreken.

'We houden van onze zending, en we houden van al onze zendelingen', aldus president en zuster Watson.

Hun tijd is gericht op een eindeloze ronde van overplaatsingen, die om de zes weken zijn, of 42 dagen om precies te zijn. Alles is gericht op dat tijdsbestek. In die periode is er een hoop te doen! Zendelingen die aankomen en vertrekken, Mission Leadership Council (MLC), oriëntatiebijeenkomst, zoneconferenties, tempelbezoeken, meer dan 100 individuele gesprekken, andere bijeenkomsten in overvloed, bijeenkomsten van het voorzitterschap, ringconferentie en spreekopdrachten, enzovoort!

'We zijn nu ook de tel kwijt hoe vaak we op Schiphol zijn geweest,' zegt Zuster Watson. 'Het lijkt wel of we er altijd zijn!'

'Het is een meedogenloze roeping, maar de mooiste om in te dienen,' zei president Watson.

Op de vraag waar ze het meest naar uitkeken bij hun terugkeer naar Schotland, antwoordde president Watson: 'Natuurlijk om onze kinderen en familieleden te zien, maar ook om onze voeten langer dan 5 minuten omhoog te leggen en te genieten van een dutje!'.

Predik Mijn Evangelie, 2de Editie, is een krachtig hulpmiddel geweest bij elk aspect van zendingswerk. In de aankondigingsbrief van het Eerste Presidium voor de tweede editie wordt duidelijk dat Predik Mijn Evangelie in de eerste plaats bedoeld is voor leden om hen te helpen bij hun eigen zendingsinspanningen en in de tweede plaats voor voltijdse zendelingen.

'Het was een absolute vreugde om zoveel nieuwe vrienden te maken en zo nauw samen te werken met honderden zendelingen tijdens onze dienstperiode.'

'We zijn getuige van een sterke opleving in de samenwerking tussen leden en zendelingen. Als gevolg daarvan groeit het aantal nieuwe bekeerlingen in de hele missie weer,' zei president Watson.

Nooit in haar stoutste dromen had Zuster Watson ooit gedacht dat ze dertig jaar later terug zou keren naar Utrecht en daar deel zou nemen aan Zoneconferenties!

Kijk uit naar President & Zuster Watson terwijl ze door heel België en Nederland blijven prediken tot eind juni 2024.

Zoneconferentie Den Haag en Apeldoorn april 2023.
Zoneconferentie Den Haag en Apeldoorn april 2023 in het kerkgebouw in Utrecht.