Verandering zondagsdiensten

verandering zondagsdiensten

De kerk kondigt een nieuwe balans aan tussen evangelieonderwijs thuis en in de kerk

zelfstudie

 

Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, opende de 188ste algemene oktoberconferentie met de aankondiging van een “nieuwe balans tussen evangelieonderricht thuis en in de kerk”. Hij zei dat het een onderdeel is van een plan om “gezinnen en personen te versterken met een thuisgericht en kerkgesteund plan, zodat meer begrip van de kerkleer, een groter geloof en een diepere persoonlijke aanbidding worden bereikt”.

“Als heiligen der laatste dagen zijn we eraan gewend geraakt om ‘kerk’ te zien als iets wat in onze kerkgebouwen gebeurt en dat wordt gesteund door wat er thuis gebeurt,“ vervolgde hij. “Wij moeten dit patroon bijstellen. Het is tijd voor een thuisgerichte kerk, gedragen door het kerkleven in onze wijk- en ringgebouwen”.

Direct na op de woorden van president Nelson richtte ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen zich tot het wereldwijde publiek en gaf meer details over de komende veranderingen. “Het zondagse kerkschema zal met ingang van januari 2019 als volgt worden gewijzigd”, zei ouderling Cook. “De zondagse kerkbijeenkomsten zullen bestaan uit een avondmaalsdienst van 60 minuten, gericht op de Heiland, de verordening van het avondmaal en spirituele toespraken. Na een korte pauze zullen de kerkleden een klas van 50 minuten bijwonen, die elke zondag wisselt. De zondagsschool vindt op de eerste en derde zondag plaats. De priesterschap, zustershulpvereniging en jongevrouwen vinden op de tweede en vierde zondag plaats. De bijeenkomst op de vijfde zondag staat onder leiding van de bisschop. Het jeugdwerk vindt wekelijks tijdens dezelfde periode van 50 minuten plaats”.

nieuwe zondagschema

Verder nodigt het Eerste Presidium personen en gezinnen uit om gezinsavond te houden en het evangelie op zondag of op andere dagen thuis te bestuderen. Een nieuw lesboek, Kom dan en volg Mij – voor personen en families, geeft ideeën voor Schriftstudie, persoonlijk en in gezinsverband, en voor de gezinsavond.

Aanvullende informatie is beschikbaar op Sabbath.lds.org