Verbinding

Ik ben Marjorie Rivas de Garcia, geboren in Venezuela. Ik heb het evangelie van Jezus Christus al 34 jaar geleden leren kennen, sinds ik de kerk heb ontmoet en gedoopt ben.

Het werk van mijn man bracht ons, een klein gezin van drie, acht jaar geleden naar Nederland. Het is een prachtige plek met geweldige mensen en met een heel andere cultuur en taal. Ik kon geen Nederlands of Engels spreken maar ik besloot het avontuur volledig te omarmen. Dit gebeurde niet alleen in mijn dagelijkse leven thuis, maar ook in de kerk waar ik leden ontmoette uit de hele wereld. Ik had dus eigenlijk met meer dan twee verschillende culturen te maken.

De leden van de kerk hebben er werkelijk alles aan gedaan om mij welkom en geliefd te laten voelen. Ik hield van ze vanwege die inspanning, ondanks de taalbarrières. Ik had sterk het gevoel de cultuur- en andere verschillen opzij te zetten zodat ik mij kon concentreren op wat we gemeen hadden: het evangelie van Jezus Christus. Toen ik dat had bereikt, werd de verbinding met mensen indrukwekkend. Onze communicatie was van geest tot geest, zolang we de onmiskenbare verschillen niet in de weg lieten staan. Ik kon de woorden van de sprekers tijdens de avondmaalsdienst en andere lessen niet verstaan , maar ik stond mijn geest niet toe om af te dwalen. Dat  hielp me op de Heilige Geest te focussen, die in de vergaderingen aanwezig was, om met Hem te communiceren en mijn geest op te bouwen.

Ik weet eerlijk gezegd niet meer op welk punt ik meer Engels begon te begrijpen en meer verbaal begon te communiceren. Echter, de ervaring om alleen te zijn met de Heilige Geest, Hem zijn werk in mij te laten doen, vergezelt me ​​overal. Ik heb uit de eerste hand ervaren dat door het evangelie van Jezus Christus het mogelijk is om verbinding te maken, barrières omlaag te brengen en ongeveinsde liefde te voelen, zoals vermeld in L&V 121: 41-42

‘Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd, dan alleen door overreding, door lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde. Door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen’.

Door dit soort ervaringen en rekening houdend met de bovenstaande tekst, beloofde ik mezelf om mijn hand en glimlach in oprechtheid aan te bieden want ik weet wat een positieve impact dat heeft. Het maakt de weg vrij voor een echte verbinding, een communicatie van geest tot geest. Het overstijgt barrières, lange afstanden en computerschermen. Het gaat verder dan deze fysieke wereld op een manier die soms onbegrijpelijk maar echt is.  Het evangelie als onze gemeenschappelijke basis stelt ons in staat om ons leven af te stemmen op die geweldige communicatielijn die de Heilige Geest heet.

Deze situatie manifesteerde zich tijdens de covid pandemie, waarin de meeste van onze bijeenkomsten via Zoom of YouTube werden uitgezonden. In mijn eigen situatie en roepingen was deze pandemie allesbehalve een struikelblok

Integendeel, ik heb meer bewijs gekregen dat er wonderen gebeuren, dat de Geest mij en andere leiders in de wijk geinspireerd heeft met unieke benaderingen waar nooit eerder aan was gedacht. Het wonder is te zien hoe men nog steeds in staat is om mensen op te vrolijken, harten te raken en liefde te voelen door middel van korte video's met een persoonlijke boodschap, virtuele activiteiten of zelfs geschreven brieven en e-mails.

Ik voel me ongelooflijk gezegend dat ik al deze situaties in mijn leven heb meegemaakt. Ik voel me nederig om de Heilige Geest in actie te zien. En ik ben tot het besef gekomen dat we obstakels kunnen creëren die hoog genoeg zijn om de wonderen in ons leven te blokkeren, zoals het wonder van echte vriendschap en echte verbinding door het evangelie van Jezus Christus.

zr. Rivas de Garcia met haar man en dochter
zr. Marjorie Rivas de Garcia