Verklaring van het Eerste Presidium over de financiën van de kerk

Verklaring van het Eerste Presidium over de financiën van de kerk

Wij nemen de verantwoordelijkheid serieus om voor de tiendegelden en bijdragen van leden te zorgen. De overgrote meerderheid van die geldmiddelen wordt onmiddellijk ingezet om in de behoeften van de groeiende kerk te voorzien – onder meer voor kerkgebouwen, tempels, humanitaire hulp en zendingswerk over de hele wereld. In de loop van vele jaren is een deel van dat geld zorgvuldig beschermd door verstandig financieel beheer, en door voorzichtig een reserve voor de toekomst op te bouwen. Dat is een gezond leerstellig en financieel beginsel dat de Heiland ons met de gelijkenis van de talenten heeft geleerd, en dat de kerk en haar leden naleven. De enige reden voor het bestaan van geldmiddelen van de kerk is om haar goddelijke zending te faciliteren.

Er doen momenteel beweringen de ronde die uit een beperkt inzicht en onvoldoende informatie voortkomen. De kerk houdt zich aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot onze bijdragen, investeringen, belastingen en reserves. Als de overheid vragen heeft, zullen wij die graag met hen bespreken.

Klik hier voor het originele artikel.