Vrouwen aangemoedigd om vol goede moed te zijn en naar de Heiland te kijken

PROVO, Utah - Vrouwen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kunnen bescherming vinden tegen de tegenstander door vol goede moed te zijn, leerde een keynote spreker op de BYU Vrouwenconferentie.

keynote sprekers
Overzicht van de keynote sprekers op de driedaagse conferentie

Het thema voor de BYU-vrouwenconferentie van dit jaar was Leer en Verbonden 68:6 - 'Welnu, wees welgemoed en vrees niet, want Ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan; en u zult getuigen van Mij, ja, Jezus Christus, dat Ik de Zoon van de levende God ben, dat Ik was, dat Ik ben en dat Ik komen zal.”

Irene Caso, media relations manager van de afdeling kerkelijke communicatie, sprak over dit thema tijdens haar keynote presentatie op donderdagochtend 4 mei. Vele malen heeft de Heer in de Schriften gezegd: 'Heb goede moed', legt Caso uit. 'Het leven is mooi, zusters,' zei ze. 'Het is niet bedoeld om alleen maar te verdragen. Ik geloof dat de inspanning om positief en opgewekt te leven ons zal beschermen tegen de pijlen van de vijand.'

Ze deelde het vrolijke en opgewekte voorbeeld van haar grootmoeder, die tientallen jaren aan knie- en heuppijn leed nadat ze was aangereden door de auto van een vluchtende bankovervaller. En ze sprak over het geloof van haar ouders, zelfs nadat hun 2-jarig zoontje bij een ongeluk was omgekomen. Kort daarna klopten twee zendelingen op hun deur in Spanje en vroegen of ze binnen mochten komen om een boodschap van Christus te delen.

'Het was die extra kennis en begrip waar ze wanhopig naar op zoek waren,' zei Caso. Ze hebben een gezegde in hun familie: 'Wandel in geloof totdat je het weet.' Blijf doorgaan tot er betere dagen komen, zei Caso. Ooit schilderde haar zus een kunstwerk van hun familie als verschillende bloemen - en Caso werd voorgesteld als een zonnebloem omdat ze altijd zo vrolijk en positief is. Zonnebloemen volgen het licht en staan rechtop en blijven naar de zon kijken, zei Caso, en dat kunnen vrouwen ook - zij kunnen het licht van Jezus Christus volgen, rechtop staan en in hun leven naar Hem blijven kijken.

Angst kan mensen weerhouden van goede moed, zei Caso, maar geloof in de Heer zal nieuwe moed brengen om standvastig en sterk te blijven in het evangelie. De Schriften tonen mensen die in moeilijke tijden angst onder ogen zagen. Esther bijvoorbeeld was onbevreesd in een angstige situatie. Maar God riep Esther om moedig te zijn. Hij rustte Esther uit voor haar strijd op het moment dat ze haar vertrouwen op Hem stelde. 'En Hij zal ons voorbereiden,' zei Caso.

'We zijn hier allemaal om elkaar op te beuren,' zei ze. 'Onze hemelse Vader houdt van je en Hij hoort je, je bent niet alleen.'

 

 

Irene Caso
Irene Caso- media relations manager van de afdeling kerkelijke communicatie

Zonnebloemen volgen het licht en staan rechtop en blijven naar de zon kijken, en dat kunnen vrouwen ook - zij kunnen het licht van Jezus Christus volgen, rechtop staan en in hun leven naar Hem blijven kijken


Een zusterschap en een doel

Toen hij donderdagochtend het publiek toesprak, zei de nieuwe BYU-president C. Shane Reese tegen de vrouwen: 'Ik ben vol ontzag voor wie jullie zijn en wat jullie vertegenwoordigen.'Hij deelde mee dat er 8.624 deelnemers aan de conferentie waren, afkomstig uit 46 Amerikaanse staten, Canada, Mexico, Hong Kong en het Verenigd Koninkrijk. De jongste deelnemer was 15 jaar oud en de oudste 98 jaar. Hij bedankte ook de meer dan 800 vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten.'We zijn zo dankbaar dat jullie deze week allemaal terug zijn bij BYU,' zei Reese.
 

BYU zusters conferentie- foto van publiek

Megan Lee uit San Juan Capistrano, Californië, reisde naar Utah om de conferentie voor het eerst bij te wonen met haar moeder, Joan Durfey uit Spring City, Utah. Toen ze samen in het Marriott Center zaten, voelden ze zich deel van een groter zusterschap en een groter doel. 'We leven gewoon in een heel interessante tijd waarin we er voor elkaar moeten zijn,' zei Lee.

Durfey zei: 'Het is gewoon geweldig dat we hier samen kunnen zijn en veel van de gevoelens en emoties en behoeften kunnen delen die alleen de kerk en het evangelie kunnen vervullen.'

 

Bron: 

Vertaling van Richards, M., (2023, 6 mei). Women encouraged to be of good cheer and look to the Savior',  Church News,  https://www.thechurchnews.com/living-faith/2023/5/5/23712605/byu-womens-conference-irene-caso-theme-be-of-good-cheer

Meer informatie:

Coverage of 2023 BYU Women's Conference (churchofjesuschrist.org)