Waar is een toevluchtsoord?

Jan de Beer
Jan de Beer luistert naar de motivatie van deze oudere dame om naar de informatieavond toe te komen. Na jarenlang vluchtelingen geholpen te hebben is ze nog altijd betrokken bij deze groep mensen. Foto door BSharp Media

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is wereldwijd actief om hulp aan vluchtelingen te bieden op vele diverse manieren in verschillende landen en continenten. De Kerk heeft ontzettend veel mooie initiatieven lopen die te volgen zijn via de webpagina van Latter-day Saint Charities en social media. Leden van de Kerk, maar ook niet-leden worden uitgenodigd om daar financieel steun aan te geven. Velen maken gebruik van deze mogelijkheid om zo direct hun naasten te ondersteunen. Toch is het een totaal andere ervaring om zelf ook in Nederland de handen uit de mouwen te steken voor deze groep mensen die de nodige beproevingen (hebben) doorstaan.

Op 29 augustus 2022 was er een informatieavond over hulp aan vluchtelingen in de Koningskerk te Zwolle. Ongeveer 250 mensen waren op deze bijeenkomst afgekomen met een voornemen om zelf wat te gaan doen om mensen in nood persoonlijk bij te staan. Onze Kerk nam ook deel aan deze avond en we waren vanuit het Communicatieteam aanwezig. Jan de Beer, die zich met grote toewijding inzet voor deze kwetsbare groep mensen, organiseerde en leidde de avond samen met Bright Richards, een acteur en schrijver die zelf ooit moest vluchten vanuit Liberia. Bright presenteerde met hart en ziel en hield de avond levendig met een beetje humor.

De centrale boodschap van de dialogen was “Hulp bieden kan op verschillende manieren”. Een manier van helpen waar vooral veel aandacht aan werd besteed is iemand in huis nemen als de omstandigheden dat toelaten. Vooral de overweging om een vluchteling in huis te nemen via een organisatie zoals Takecarebnb of Nidos die samenwerken met de COA werd uitgebreid toegelicht.

bright richards
Bright Richards presenteerde de avond met hart en ziel Foto door BSharp Media

We hebben allemaal waarschijnlijk wel de berichten in de media gevolgd over de schrijnende omstandigheden in het aanmeldcentrum voor vluchtende mensen in Ter Apel en het is mooi te zien op deze avond hoe bepaalde organisaties of individuen de hand uitreiken om ook op die plaats verlichting te bieden en te willen meedenken in de problematiek daar. Er zijn ontzettend veel goede mensen op de vlucht, kinderen van God die een toekomst willen en vrijheid van denken, vrijheid van religie en vrijheid om te gaan en staan waar je wil zonder de dreiging van dood of gevangenschap. Nederland wordt wellicht gezien als een toevluchtsoord, maar de druk is erg hoog en er zijn handen en plekken te kort bij de organisaties die het immigratiebeleid uitvoeren en zorgen voor opvang.


Laten we niet onze ogen sluiten, maar laten we ons in alle bestaande mogelijkheden verdiepen en ons openstellen voor de leiding van de Heer hierin


Takecarebnb zorgt voor een zorgvuldige screening en een goede match waardoor mensen die een status hebben gekregen kunnen doorstromen en integreren in onze samenleving. Ze hebben een plek nodig, een toevluchtsoord, van waaruit ze zich verder kunnen vestigen en ontwikkelen. Ze willen in staat zijn bij te dragen aan de samenleving als ze de kans krijgen. Vanuit hun nieuwe tijdelijke “thuis” kunnen ze hun vleugels uitslaan. Daar waar de match goed is gemaakt hebben mensen er vaak een levenslange vriendschap aan overgehouden. We moedigen u aan nog eens gebedsvol de bekende toespraak van Ouderling Kearon op de aprilconferentie 2016 te lezen waarin hij zegt:

“Kniel om te beginnen in gebed. Bedenk daarna wat u het beste dicht bij huis kunt doen, in uw eigen gemeenschap, waar mensen zijn die hulp kunnen gebruiken om zich aan hun nieuwe omstandigheden aan te passen. Het uiteindelijke doel is hun rehabilitatie tot een ijverig en zelfredzaam leven.”……

..Deze situatie is niet bepalend voor de vluchtelingen, maar onze reactie karakteriseert wel wie wij worden.”

We houden ons als Kerk niet bezig met het immigratiebeleid van overheden, maar we focussen ons wel op de behoeften van mensen die onze hulp nodig hebben om hen in eerste instantie van primaire behoeften te voorzien, maar ook met de nazorg om zelfredzaamheid mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan iets simpels als een taalmaatje zijn voor iemand of op een andere manier ondersteunen met de taal of om mensen helpen wegwijs te maken in onze bureaucratie. Er zijn talloze bestaande initiatieven waar we op de een of andere manier een bijdrage aan kunnen leveren.

Laten we niet onze ogen sluiten, maar laten we ons in alle bestaande mogelijkheden verdiepen en ons openstellen voor de leiding van de Heer hierin. We hoeven niet overweldigd te worden, want we kunnen niet verwachten dat we alle problemen op kunnen lossen. Maar als we doen wat we kunnen, samen met de Heer, in Zijn wijsheid handelend, zal ons leven en dat van ons gezin erdoor verrijkt worden. Laten we Zijn wegen hierin proactief zoeken voor onszelf en wonderen zullen op ons pad komen daar waar onze paden zich kruisen met die kinderen van God die ons nodig hebben en die Hij nodig heeft voor Zijn doeleinden.

Voor een compleet verslag met videobeelden en een lijst van organisaties die actief zijn voor vluchtelingenhulp kunt u kijken op de website van de Koningskerk te Zwolle. Of klik op deze link voor een korte video die een mooie indruk geeft van de avond.

zaal met aanwezigen
De Koningskerk in Zwolle-Zuid ( behorend tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland) was uiteindelijke gevuld met ongeveer 250 bezoekers. Op het scherm luisterden we naar het getuigenis van rabbijn Awraham Soetendorp, ooit een onderduikend kind, over de opdracht om er voor onze naaste te zijn. Foto door BSharp Media