Nederland

Werken aan inclusieve relaties

Melina van Andel richt zich op relaties als een belangrijk onderdeel in haar rol als nieuwe National Communication Director Nederland. Zij vervangt Chris Kleijweg hierin, die nu werkzaam is in het zendingspresidium.

Melina van Andel komt naar haar nieuwe functie als Communicatiebestuurder van Nederland voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met de wens om iedereen met verschillende achtergronden te betrekken die willen dienen en een verschil willen maken in hun gemeenschap.

De zaden van dit verlangen waren al geplant tijdens haar opvoeding, maar ze begonnen zich echt meer te ontwikkelen toen ze zich vrijwillig inzette voor het Franstalige Belgische volk (en ook een deel van het Franse volk) als jonge zendeling voor de kerk.

Melina van Andel

Terwijl ze daar was, groeide ze in haar vermogen om principes van Christus' waarheden te delen en te onderwijzen, en in de waarde om mensen de ruimte en tijd te geven om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te groeien.

Tegenwoordig is Melina getrouwd met Michiel van Andel en hebben ze samen vier jonge kinderen die ze grootbrengen op hun akkerbouwbedrijf in Emmeloord waar ze tarwe en andere gewassen verbouwen.

Het ontwikkelen van vertrouwensrelaties met leden van de gemeenschap, kost, net zoals bij landbouw, tijd en moeite.

“Het is vergelijkbaar met het bewerken van de grond op ons eigen akkerbouwbedrijf. We moeten de grond voorbereiden, de zaden planten en voor het groeiende gewas zorgen, maar het is de Heer die de oogst geeft. Dit is een les die ik heb geleerd van mijn zendingspresident, ouderling Kevin S. Hamilton, in België, maar het is ook een dagelijkse realiteit op ons akkerbouwbedrijf, erkent Melina.


''Als je door dezelfde deur gaat, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de dingen die je met elkaar gemeen hebt.''


Ze is momenteel betrokken bij het organiseren van de Landelijke Communicatieraad en bij ontmoetingen met verschillende ringpresidenten om de middelen te beoordelen en te coördineren die nodig zijn om te helpen bij communicatie en andere behoeften op lokaal en nationaal niveau - met name op het gebied van digitale inhoud en integratie.

Melina hoopt het imago van de kerk uit te breiden als een dynamische, betrokken kerk die kan helpen de last te verlichten van degenen die hulp nodig hebben, en haar leden en anderen kan inspireren om goed te doen in de samenleving.

'Ik ben heel gemotiveerd om op beide niveaus een structuur te hebben die ons in staat stelt om effectief bij te dragen aan onze gemeenschap en relaties daarbinnen te coördineren', zegt Melina.

Het belang van relaties is een sleutelelement in Melina's plannen om Gods liefde voor alle mensen te delen door met mensen van alle achtergronden om te gaan. Haar filosofie is: 'Als je door dezelfde deur gaat, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de dingen die je met elkaar gemeen hebt.'

'Van elke relatie valt iets te leren', merkt Melina op. “Iedereen heeft zijn eigen unieke combinatie van krachten die mij iets kunnen leren. Dat is de houding die ik kies, en het helpt me om open te staan ​​voor anderen in onze gemeenschap en in mijn eigen familie.”

Ze voegt eraan toe: 'Als we het feit kunnen accepteren en omarmen dat we allemaal Gods kinderen zijn die proberen ons best te doen, leidt dat tot meer liefde, acceptatie en begrip.'