Zelfredzaam worden

  Zelfredzaam worden

  Boodschap van de gebiedsleiding

  Dyches_T-200x250.png

  Ouderling Timothy J Dyches, Verenigde Staten
  Tweede raadgever in het gebiedspresidium Europa


  In het voorjaar is het ons vergund Pasen te vieren, wanneer op het noordelijk halfrond het ijzige winterweer is verdwenen en de voorjaarswarmte voelbaar is. Het is een tijd van heropleving en een nieuw begin voor het leven om ons heen.

  We moedigen u opnieuw aan om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te zijn. Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid zijn onderling verbonden in het evangelie van Jezus Christus.

  ‘Zelfredzaamheid is iemands vermogen, vaste voornemen en streven om in de geestelijke en materiële levensbehoeften van zichzelf en zijn of haar gezin te voorzien. Mensen die zelfredzaam worden, kunnen ook beter voor anderen zorgen.

  ‘Kerkleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen geestelijke en materiële welzijn. Gezegend met de gave van keuzevrijheid, kunnen en moeten zij hun eigen koers uitzetten, hun eigen problemen oplossen en ernaar streven om zelfredzaam te worden. Leden doen dat onder inspiratie van de Heer en met het werk van hun eigen handen.’1

  Hoe kan ik stoffelijk zelfredzaam worden?

  • Leer de waarde en zegen van werken.

  ‘Laten we beseffen dat het voorrecht om te werken een gave is, dat de kracht om te werken een zegen is, en dat met liefde werken succes oplevert.’2

  De waarde van werken is van essentieel belang als we de lessen willen leren die blijvende vreugde en groei voortbrengen. Ik ben in een groot gezin opgegroeid waar het beginsel werken de boventoon voerde. We moesten de grond bewerken zodat we konden zaaien, we moesten zaaien, dagelijks sproeien en wieden in het groeiseizoen, oogsten en de producten door middel van wekken of invriezen opslaan. En dat was alleen nog maar in de zomer.

  Mijn ouders waren altijd in de buurt om ons aan te moedigen, te onderrichten en met ons samen te werken. Ze verwachtten nooit iets van ons dat ze niet zelf zouden doen. Bij ons thuis omvatten de zegeningen van werken de voldoening van de creatieve expressie en ‘een goed uitgevoerd werk’. We ontwikkelden nuttige vaardigheden, niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst, hielpen anderen, wisten wat er van ons verwacht werd, en leerden zelfdiscipline.

  • Voordelen van onderwijskansen

  In het jaar voordat we naar de kleuterschool gingen, moesten we onze veters leren knopen, klok leren kijken, ons adres en telefoonnummer uit het hoofd leren en naar school leren lopen. Gedurende onze schooljaren moedigden onze ouders ons altijd aan om ons uiterste best te doen. We leren altijd.

  • Geloof gaat aan het wonder vooraf

  ‘De Heer helpt ons wanneer we ons in tijden van nood tot Hem wenden, vooral wanneer we ons aan zijn werk toewijden en ons aan zijn wil onderwerpen. Maar de Heer helpt alleen de mensen die bereid zijn zichzelf te helpen. Hij verwacht van zijn kinderen dat ze zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.’3

  Iemand die onlangs de zelfredzaamheidscursus heeft gevolgd, zegt over die reis vol geloof en actie:

  Ik begon alles wat ik leerde in praktijk te brengen, waaronder het verstandige gebruik van mijn tijd. Nu weet ik dat ik als persoon belangrijk ben en dat ik kan doen wat ik nooit voor mogelijk had gehouden.

  Ik begon alles wat ik leerde in praktijk te brengen, waaronder het verstandige gebruik van mijn tijd. Nu weet ik dat ik als persoon belangrijk ben en dat ik kan doen wat ik nooit voor mogelijk had gehouden.

  ‘Ik lees elke dag in de Schriften en bid met heel mijn hart – ik weet dat ik in de ogen van mijn hemelse Vader belangrijk ben. Er vonden dingen plaats die ik me nooit had durven voorstellen. Het was geweldig. Het leek wel of iemand me leidde op mijn pad naar een goede baan. Ik had geen problemen met de taal.

  ‘Ik lees elke dag in de Schriften en bid met heel mijn hart – ik weet dat ik in de ogen van mijn hemelse Vader belangrijk ben. Er vonden dingen plaats die ik me nooit had durven voorstellen. Het was geweldig. Het leek wel of iemand me leidde op mijn pad naar een goede baan. Ik had geen problemen met de taal.

  ‘Toen ik me voorstelde aan een vrouw die op zoek was naar iemand om op haar dochter te passen, kwam het meisje meteen naar me toe, sloeg haar armen om me heen en kuste me. Ze bleef het hele gesprek bij me zitten en daarom kreeg ik de baan. Haar man helpt ons nu om werk voor mijn zoon te vinden.

  ‘Toen ik me voorstelde aan een vrouw die op zoek was naar iemand om op haar dochter te passen, kwam het meisje meteen naar me toe, sloeg haar armen om me heen en kuste me. Ze bleef het hele gesprek bij me zitten en daarom kreeg ik de baan. Haar man helpt ons nu om werk voor mijn zoon te vinden.

  ‘Sindsdien heeft iemand anders ons ook werk aangeboden. Een zuster in de kerk heeft me geholpen met het vinden van een flat. Voor het eerst in mijn leven doe ik dingen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.’ 4
   

  ‘Sindsdien heeft iemand anders ons ook werk aangeboden. Een zuster in de kerk heeft me geholpen met het vinden van een flat. Voor het eerst in mijn leven doe ik dingen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.’

  Als we zelfredzaam worden, blijven we gezond door geregelde lichaamsbeweging, een gezond dieet en goede persoonlijke verzorging. Dan leven we zuinig, sparen we en mijden we schulden. 

  Op de weg naar volmaking wordt er van ons verwacht dat we dagelijks het evangelie naleven. Als we ernaar streven om zelfredzaam te worden, worden alle beginselen van het evangelie van Jezus Christus aangewend. Ik bid dat we dat de komende maanden en jaren allemaal zullen doen.

  1. Handboek 2, 6.1.1.
  2. David O. McKay, Pathways to Happiness (1957), 381.
  3. Ouderling L. Tom Perry, Ensign, oktober, 1991
  4. Zie ook LV 60:13; 130:20–21