Zeven jaar pakketten voor KerstZwolle

Zeven jaar pakketten voor KerstZwolle

Jaren geleden kwam ouderling Jeffrey R. Holland naar de ring Apeldoorn en hij sprak over een aantal zaken die mijn hart raakten. De exacte woorden weet ik niet meer maar hij sprak over goed doen en oog hebben voor een ander. De apostolische zegen die hij achterliet maakte een nog diepere indruk op mij. Na deze ringconferentie had ik een sterk verlangen om te doen wat ouderling Holland ons had gevraagd en ik vroeg mij af of de vensters van de hemel dan werkelijk zouden opengaan, zoals hij had beloofd. Niet dat ik twijfelde aan zijn apostolische zegen maar ik voelde dat ik het moest uitproberen om te zien waar het naar toe zou leiden.

Een paar dagen later zag ik een artikel in de krant waardoor ik in contact kwam met de Stichting KerstZwolle. Ik bood aan om mee te helpen met het team dat op dat moment slechts uit een paar mensen bestond. Na een opbouwende kennismaking gaven ze mij de gelegenheid om iets meer te vertellen over de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De eerste keer dat de zendelingen meehielpen was een bijzondere ervaring want zij deden mij denken aan het leger van Helaman. Zij toverden de Voedselbank binnen een mum van tijd om in een hal voor het samenstellen van kerstpakketten en allen waren verbaasd over hoe goed zij de instructies opvolgden. Collega’s van andere kerkgenootschappen, die vooraf nog twijfels hadden over de zendelingen, kregen een andere blik op deze jonge mensen en een positiever beeld van de kerk.

De eerste actie in december 2017
De eerste actie in december 2017

Inmiddels zijn we 7 jaar verder en we hebben dit kerstseizoen 2750 pakketten mogen inpakken voor de Zwolse minima. De organisatie liep echter geheel anders, want door covid-19 konden we niet samenwerken met de 800 vrijwilligers die normaal gesproken zouden helpen. Nog voor de zomervakantie moesten we nadenken hoe we het dit jaar gingen aanpakken. Over een ding waren we het allemaal eens: we moesten blijven omkijken naar degenen die een extraatje konden gebruiken. Na veel wikken en wegen hebben we de beslissing genomen om door te gaan en we vroegen de Heer om ons te helpen met dit grote project.

Dozen inpakken

Na de zomervakantie zagen we dat de Heer een weg voor ons had bereid. We kregen het idee om voor KerstZwolle een webshop te openen en eind oktober was deze klaar om live gaan. Hier konden mensen geld doneren voor een geheel of een gedeelte van een kerstpakket. De webshop werd veel op social media gedeeld en de pakketten vlogen de deur uit. Halverwege november viel het een beetje stil en we waren bang dat het toch niet zou lukken. Er kwamen strengere maatregelen van de overheid en de moed zakte ons een beetje in de schoenen. Op onze vergaderingen baden we altijd en we vroegen God om zijn hulp. We deelden ons verlangen dat we een licht wilden zijn (Psalm 119:105) voor hen die minder hebben of die vluchteling zijn in Zwolle. Onze gebeden werden verhoord en wat waren we dankbaar toen we zagen dat er genoeg was gedoneerd voor alle pakketten die we wilden samenstellen.

Ook de kerk heeft tien procent van de pakketten gedoneerd in de vorm van goederen. Ik ben ook dankbaar voor alle ondersteuning van mijn gezin. Ze hebben veel geholpen en ze stonden altijd klaar om in te pakken. President Bletterman hielp ook mee om pakketten te vullen en de leden van de wijk Zwolle hebben een kerstpakket gesponserd. Zo heeft iedereen een deel gedaan waardoor het dit jaar weer is gelukt om deze actie tot een succes te brengen.

Kerstbrood