Uw liefdevolle bediening — betrokken raken

Nederland

De Kerk heeft een sterke traditie om aan internationaal én lokaal welzijnswerk te doen in samenwerking met andere organisaties ditmaal met Het Leger des Heils


De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen blijft samenwerken met internationale humanitaire organisaties om de dringende behoeften van de vluchtelingen die Europa binnenkomen te leningen.